Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa jako Organu Gminy

Zarządzenie Nr VIII/769/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 kwietnia 2020 r.

w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków

Załączniki: