Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa jako Kierownika Urzędu

 

Zarządzenie nr 49/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 lipca 2020r.

Zarządzenie Nr 49/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. dostępności oraz powołania Zespołu ds. dostępności w Gminie Miasto Rzeszów.

Załączniki: