Zamówienia publiczne udzielane poza ustawą Prawo zamówień publicznych - aktualne

KONKURS na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej na zagospodarowanie terenów zieleni na prawym brzegu Wisłoka pomiędzy mostem Zamkowym a mostem Karpackim w Rzeszowie

Załączniki: