Data wydruku: 2020-07-07 18:49:23

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: www: bip.erzeszow.pl

Zamówienia Publiczne poniżej 30 000 euro - aktualne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Remont instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w kuchni w budynku Szkoły Podtawowej Nr 1 w Rzeszowie"

Dyrektor Szkoły Podstawowej zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym pn. " Remont instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w kuchni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie".