Data wydruku: 2020-11-30 15:37:19

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: www: bip.erzeszow.pl

Zastępcy

Marek Ustrobiński

Marek Ustrobiński

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa  nadzoruje nastepujące wydziały urzędu i jednostki organizacyjne miasta:

  1. Wydział Inwestycji;
  2. Wydział Architektury;
  3. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków;
  4. Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie;
  5. Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie;
  6. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie;
  7. Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa.