Data wydruku: 2021-01-24 22:20:21

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: www: bip.erzeszow.pl

Informacje o zgłoszeniach robót budowlanych

Zgłoszenia robót budowlanych za 2020 rok

Zgłoszenia 2020 - Prawo Budowlane

Lp. data doręczenia zgłoszenia organowi imię i nazwisko lub adres i nazwa Zgłaszajacego adres i opis zgłaszanego obiektu informacje o braku sprzeciwu data wniesienia sprzeciwu wycofanie wniosku data publikacji zgloszenia
1 2020-01-02 Sławomir Czajak Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizcji sanitarnej dz. 5391/3, 4995, 5220/4, 5220/5, 5220/6, 5220/2, 4910/2, 5205/1, 5191, 5206 obr. 222 Rzeszów ul. Janiowe Wzgórze. 2020-01-22
2 2020-01-08 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gzowej średniego ciśnienia na dz. 2091/8, 2092/3, 2092/11, 2092/12, 2093/6, 2093/7, 2093/8, 2093/9, 2093/10, 2093/11, 2093/12, 2093/13, 2211 obr. 209 Rzeszów ul. Wieniawskiego. 2020-01-16
3 2020-01-09 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 547/5, 547/6, 547/7, 547/8, 547/13, 547/14, 548/3, 548/9, 548/10, 549/3 obr. 220 Rzeszów ul. Potockiego.
4 2020-01-15 Gmina Miasto Rzeszów 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej. Budowa kanalizacji deszczowej dla zlewni położonej w rejonie ulic: Herbowej, Chmielnej, Miejskiej, Jana Pawła II z wylotami do rowu W-2-2 i rzeki Strug dz. 997 i 998/1 obr. 225 Rzeszów ul. Miejska. 2020-02-03
5 2020-01-16 Mateusz Węglarz Sieć wodociągowa wraz z przyłączem na dz. 666/2 i 671 obr. 223 Rzeszów ul. Beskidzka. 2020-02-10
6 2020-01-20 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 618, 617, 616, 608 obr. 212 Rzeszów ul. Staroniwska i Malinowa.
7 2020-01-21 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Św. Faustyny dz. 1215/3, 1215/4, 1218 Rzeszów obr. 221.
8 2020-01-21 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Senatorskiej dz. 73/6, 73/7, 73/8, 597/2, 603/1 Rzeszów obr. 225. 2020-02-03
9 2020-01-21 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie szeregowej przy ul. Mokra Strona dz. 757/1, 757/6, 757/7 Rzeszów obr. 224. 2020-02-25
10 2020-01-21 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Jana Pawła II dz. 710/6, 710/7 Rzeszów obr. 225. 2020-02-10
11 2020-01-21 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Chłędowskiego dz. 24, 302 Rzeszów obr. 218.
12 2020-01-21 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Jana Pawła II dz. 1022/23 Rzeszów obr. 225. 2020-02-10
13 2020-01-21 PGE Dystrybucja S. A. ul. Garbarska 21a 20-340 Lublin Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa stacji transformatoroej słupowej Przybyszówka Janiowe Wzgórze wraz z nawiązaniami do linii SN-15kV i nN-0,4kV w m. Rzeszów, ul. Janiowe Wzgorze, Galicyjska, Złocista dz. 5238, 5237/1, 5237/2, 5239/1, 5240/1, 5243/3, 5244, 5234, 5241, 5232/2, 5707, 5374, 5384/3, 5381, 5380/1, 5379/1, 5378/1, 5377/13, 5377/12, 5236/1, 5236/2, 5231/5, 5390/2, 4925 obr. 222.
14 2020-01-22 Luiza Wojnarowska Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dz. 4532, 4601/2, 4570, 4569, 4567, 4566/1, 4565/1, 4565/2, 4558, 4557, 4548, 4542/1, 4542/2 Rzeszów ul. Leśne Wzgórze obr. 222.

2020-01-28

15 2020-01-08 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Zakładowej dz. 425/7, 431/3, 454 Rzeszów  obr. 211. 2020-01-22
16 2020-01-23 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul.św. Marcina dz. 1288/1, 1288/6, 1308, 1311/3, 1380 Rzeszów obr. 221.
17 2020-01-29 Damian Puc Budowa sieci wodociągowej dz. 3906/7, 3906/3, 3906/5, 3906/6, 3906/8 obr. 222 Rzeszów ul. Słoneczny Stok.

2020-02-11

18 2020-01-30 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul.Stromej dz. 764, 767/1, 767/2, 767/3, 767/4, 768/1, 768/2, 768/3, 768/4, 771/2, 772/3, 772/3, 773/5, 1320 obr. 224 Rzeszów Biała II. 2020-02-25
19 2020-01-30 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kwiatkowskiego dz. 733/4, 748/8, 763, 776/4 Rzeszów obr. 211. 2020-02-19
20 2020-02-03 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul.Klonowicza dz. 353/1, 348/1 Rzeszów obr. 207.
21 2020-02-04 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Warneńczyka dz. 845, 1575/2, 1584, 1628, 1683/2, 1642/4 Rzeszów obr. 219. 2020-02-07
22 2020-02-04 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Mokra Strona dz. 807/20, 807/21, 807/22 Rzeszów obr. 224. 2020-02-10
23 2020-02-04 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Senatorskiej dz. 71/12, 75/1, 75/2, 75/3 Rzeszów obr. 225. 2020-02-12
24 2020-02-04 Ryszard Szeliga Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączmi dz. 808/9, 808/8, 808/7, 808/10, 809/9, 809/8, 807/19, 807/15, 807/22, 807/23 obr. 224 Rzeszów .ul. Mokra Strona. 2020-02-11
25 2020-02-06 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul.Słocińskiej dz. 1339/4, 1344/1, 1346/2, 1348/2 obr. 221 Rzeszów.
26 2020-02-06 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul.Promykowej dz. 737/5, 737/6, 742/2, 748/2, 748/3, 748/6, 748/7 Rzeszów obr. 224 Biała II. 2020-02-12
27 2020-02-06 Barbara i Radosław Ziemba Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej do projektowanych budynków mieszkalnych dz. 693, 737/4, 735/3, 735/4, 736/1, 736/6, 735/2 ul. Jaspisowa Rzeszów obr. 220.
28 2020-02-11 AW Developer Sp. z o.o. Sp. k. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dz. 715/4, 715/6 obr. 220 Rzeszów ul. Jaspisowa.
29 2020-02-11 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Potokowej dz. 409/3, 410/3 Rzeszów obr. 212.
30 2020-02-13 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul.Podgórskiego dz. 2078/3, 2116, 2133/6, 2135/4, 2135/5, 2135/6, 2140/5, 2140/10, 2140/12, 2140/13, 2140/14 Rzeszów obr. 221.
31 2020-02-14 Adrianna i Jakub Jarosz Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 395/5, 395/6, 397/9, 397/8, 397/7, 397/6, 397/5, 397/4, 397/3, 397/2 obr. 223 Rzeszów ul. Karkonoska. 2020-03-12
32 2020-02-17 Mateusz Węglarz Sieć wodociągowa wraz z przyłaczem na dz. 666/2, 671 obr. 223 Rzeszów ul. Beskidzka.
33 2020-02-18 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Kiepury dz. 2141/1, 2141/2, 2141/3 obr. 209 Rzeszów Zalesie. 2020-02-25
34 2020-02-19 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul.Jarowej dz. 1684, 1682/3, 1920/1 obr. 223 Rzeszów.
35 2020-02-20 Katarzyna Miąsik

Budowa sieci wodociągowej na dz. 1631.1611, 1759, 1758/14, 1632, 1729 obr. 223 Rzeszów ul. Brzegowa.

2020-03-25
36 2020-02-24 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego wielorodzinnegoprzy ul. Cyprysowej dz. 222/2, 237/3, 679, 680, 702, 704/1, 703, 675, 676 Rzeszów obr. 212.
37 2020-02-10 Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej, budowa kanalizacji deszczowej dla zlewni położonej w rejonie ul. Herbowej, Chmielnej, Miejskiej, Jana Pawła II z wylotami do rowu W-22 i rzeki Strug dz. 1372/1, 1360/6, 1360/7, 1360/8 obr. 225. 2020-02-27
38 2020-02-27 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Wykonanie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Budziwojskiej w Rzeszowie, dz. 1551/3, 1551/5, 1552/3, 1552/4, 1552/5, obr. 225 2020-03-04
39 2020-03-03 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (rury PE dn 63) wraz z przyłączem z rur PE dn 25 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Piekarskiej i z przyłączem z rur PE dn 25 dla budynku mieszkalnego przy ul. Staroniwskiej, dz. 704/1, 704/2, 705, 731/2, Rzeszów obr. 212
40 2020-03-03 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Wykonanie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Św. Floriana w Rzeszowie, dz. 826/2, obr. 220
41 2020-03-03 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia (rury PE dn 160 i dn 90) wraz z przyłączami z rur PE dn 25 dla 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w rejonie ul. Ludwika Chmury i Łanowej w Rzeszowie, dz. 5934/52, 5934/50, 5934/62, 5934/109, 5934/100, 5934/19, 5934/110, 5934/112, 5954/1, 162/7, 6070/2, 6070/3, 6070/4, 6070/5, 6070/6, 6070/7, 6070/8, 6070/9, 6070/10,6070/1, 206/11, 206/9, obr. 222. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie i ręcznie. 2020-03-10
42 2020-03-03 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (rury PE dn 63) wraz z przyłączem z rur PE dn 25 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Przybyszowskiej i Oświatowej w Rzeszowie, dz. 1476/16, 1476/15, 1476/14, 1476/13, 1476/19, 1476/18, obr. 222. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie i ręcznie. 2020-03-10
43 2020-03-03 Anna Foryś Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku mieszkalnego przy ul. Spichlerzowej w Rzeszowie, dz. 109/15, 144/3, 144/4, 144/5, 144/6, 145/3, 145/5, 146/1, 146/3, 303/4, obr. 220
44 2020-03-10 Agnieszka Cyran-Bartoszcze Budowa sieci wodociągowej dz. 1082/2, 1081/2, 1081/1, 1090/2, 1090/1, 843/24, 856/5 obr. 224 Rzeszów ul. Sikorskiego - Wschodnia. 2020-06-16
45 2020-03-12 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Wykonanie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego - Etap II, ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie, dz. 733/4, 748/8, 763, obr. 211 2020-03-17
46 2020-03-13 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia (rury PE dn 90) wraz z przyłączem z rur PE dn 40 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, roboty ziemne wykonywane mechanicznie i ręcznie, ul. Krzewowa, dz. 666/2, 667/6, 678/2, obr. 216
47 2020-03-12 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul.Podgórskiego dz. 2078/3, 2116, 2133/6, 2135/4, 2135/5, 2135/6, 2140/5, 2140/10, 2140/12, 2140/13, 2140/14 Rzeszów obr. 221.
48 2020-03-18 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych przy ul. Senatorskiej dz. 552/1, 552/3, 552/4, 552/5, 553/1, 553/3, 556/7, obr. 225, Rzeszów 2020-03-20
49 2020-03-18 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych dwulokalowych przy ul. Olbrachta w Rzeszowie, dz. 1284, 1285/4, 1285/5, 1285/6, 1285/7, 1285/8, 1285/9, obr. 219 2020-03-25
50 2020-03-20 Leszek Bator Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przy ul. Słocińskiej w Rzeszowie, dz. 1331/4, 1339/18, 2284, obr. 221
51 2020-03-26 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (rury PE dn 90) wraz z przyłączem z rur PE dn 40 dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr budowlany 26, przyłączem z rur PE dn 50 do budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr budowlany 24, przyłączem z rur PE dn 40 do budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr budowlany 23 i odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (rury PE dn 90) wraz z przyłączem z rur PE dn 32 dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr budowlany 22 przy ul. Hejdy i Krajobrazowej,  roboty ziemne wykonywane mechanicznie, dz. 292/5, 292/6, 291/2, 295/1, 295/2, 1303, 301/11, 297/1, 295/6, obr. 214 2020-04-08
52 2020-03-26 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (rury PE dn 63) wraz z przyłączem z rur PE dn 25 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, roboty ziemne wykonywane mechanicznie i ręcznie, ul. Starowiejska, dz. 1548/9, 1549/2, 1549/11 (z podziału 1549/4), 1563, obr. 223

53 2020-03-26 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (rury PE dn 63) wraz z przyłączem z rur PE dn 25 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, roboty ziemne wykonywane mechanicznie i ręcznie, ul. Słoneczny Stok, dz. 3887/9, 3887/10, 3887/12, 3887/11, 3888/18, 3888/15, 3887/8, obr. 222 2020-03-31
54 2020-03-26 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (rury PE dn 63) wraz z przyłączem z rur PE dn 25 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, roboty ziemne wykonywane mechanicznie i ręcznie, ul. Krajobrazowa i ul. Hejdy, dz. 308/2, 308/4, 290/5, 1310, 301/10, 291/2, obr. 214 2020-04-08
55 2020-03-26 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (rury PE dn 90) wraz z przyłączem z rur PE dn 25 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, roboty ziemne wykonywane mechanicznie i ręcznie, ul. Żywiczna, dz. 259/1, 258/7, 258/6, 258/5, 258/4, 258/3, 258/2, obr. 216
56 2020-03-27 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  przy ul. Mokra Strona w Rzeszowie, dz. 730, 804/7, 804/8, 804/11, 806/5, ul. Mokra Strona, obr. 224 2020-04-09
57 2020-03-27 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych  przy ul. Senatorskiej i Miejskiej w Rzeszowie, dz. 638/3, 638/6, 647/10, 656, 686/3, 687/1, 700, 1237, 1239, 1240, 1241/2, 1241/3, 1241/4, 1241/6, 1241/7, 1242/1, obr. 225 2020-04-01
58 2020-04-03 Małgorzata Klimasz Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. 5302, ul. Dębicka, obr. 222

2020-04-14

59 2020-04-02 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Senatorskiej w Rzeszowie, dz. 636/7, obr. 225 2020-04-09
60 2020-04-02 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Porąbki w Rzeszowie - Etap II, dz. 516/3, 516/4, 516/5, obr. 225 2020-04-09
61 2020-04-02 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Jana Pawła II w Rzeszowie, dz. 1029/3, 1030/23, 1030/24, 1030/25, 1030/26, 1030/27, 1030/28, 1030/29, 1030/30, 1030/31, 1030/32, 1030/33, 1031/5, obr. 225 2020-04-09
62 2020-04-02 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia oraz budowa przyłącza gazowego średniego ciśnienia dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Spichlerzowej w Rzeszowie, dz. 297/8, 297/9, 297/10, obr. 220
63 2020-04-07 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Jesionowej, dz. 310/1, 310/2, 330/2, 359/3, 359/4, 259/12, 259/13, 259/14, 259/16, 259/19, 361, 362, 363/4, 363/7, obr. 225 2020-04-20
64 2020-04-07 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul.Miejskiej w Rzeszowie, dz. 709/2, obr. 225
65 2020-04-07 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia oraz budowa przyłącza gazowego średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul.Sulikowskiego w Rzeszowie, dz. 755/2, 756/3, obr. 221
66 2020-04-07 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia oraz budowa przyłącza gazowego średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Turkusowej w Rzeszowie, dz. 648/6, 648/7, 649/5, obr. 220
67 2020-04-07 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych, jednorodzinnych przy ul. Morgowej w Rzeszowie, dz. 878/14, 878/16, 1844/2, 1873/1, 1873/2, obr. 218
68 2020-04-07 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Pogodne Wzgórze w Rzeszowie, dz. 1450/3, 1450/4, 1450/5, 1450/6, 1450/7, 1450/8, 1450/9, 1450/10, 1450/11, 1450/12, 1450/13, 1450/14, 1450/15, 1450/16, 1450/17, 1450/18, 1450/19, 1450/20, 1450/21, 1450/22, 1450/23, 1450/24, 1450/25, 1450/26, 1450/27, obr. 225 2020-04-14
69 2020-04-07 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie, dz. 1062/14, 1063/1, 1063/2, obr. 211
70 2020-04-07 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia oraz budowa przyłącza gazowego średniego ciśnienia dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Mokra Strona w Rzeszowie, dz. 783/1, 783/2, 783/5, 783/6, 784, 806/4, obr. 224
71 2020-04-07 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Św. Rocha w Rzeszowie, dz. 2053/3, 2053/4, 2053/5, 2081/5, obr. 221
72 2020-04-07 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych przy ul. Porąbki w Rzeszowie, dz. 403/14, 403/15, obr. 225 2020-04-20
73 2020-04-09 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i do 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych ul. Wywrockiego dz. 317, 328/5, 329/6, 329/6, 281/8, 281/7, 281/6, 281/5, 281/4 Rzeszów obr. 212.
74 2020-04-07 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 709/2 obr. 225 Rzeszów ul. Miejska 2020-04-20 2020-04-20
75 2020-04-07 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 310/1, 310/2, 330/2, 359/3, 359/4, 359/12, 359/13, 359/14, 359/16, 359/19, 361, 362/4, 363/7 obr. 225 Rzeszów ul. Jaspisowa 2020-04-20 2020-04-20
76 2020-04-07 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz.403/14, 403/15 obr. 225 Rzeszów ul. Porabki 2020-04-20

2020-04-20

77 2020-04-16 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej dz. 2637/7, 2637/8, 2638/4 Rzeszów ul. Ćwiklińskiej obr. 209 2020-04-20
78 2020-04-16 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej dz.1148/1, 1148/2 obr. 210 Rzeszów ul. Miła 2020-05-07 2020-04-20
79 2020-04-16 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowejdz. 689/20 obr. 225 Rzeszów ul. Jana Pawła II 24-04-2020 2020-04-20
80 2020-04-16 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej dz. 1172/7, 1172/12, 1172/14, 1172/16, 1172/18, 1172/19, 1172/20, 1172/21 obr. 221 Rzeszów ul. Słocińska 05-05-2020 2020-04-20
81 2020-04-16 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 300/1, 301/3, 301/4 obr. 220 Rzeszów ul. Spichlerzowa 2020-04-20
82 2020-04-20 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (rury PE dn 90 i dn 63) wraz z przyłączami z rur PE dn 25 do 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i przyłączem PE dn 25 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Iwonickiej w Rzeszowie, roboty ziemne wykonywane mechanicznie i ręcznie, dz. 3633/2, 5916/10, 3616/7, 3614/2, 5014/8, 3596/6, 3590/2, 3587/2, 3586/2, 3583/2, 3584/8, 3570/15, 3569/22, 3587/1, 3583/4  (z podziału 3583/1), 3570/33, 3570/32, 3570/21, 3596/14 (z podziału 3596/5), 3589/7, 3570/14, 3596/16, 3570/11, 3570/10, obr. 222

2020-04-30

2020-04-22
83 2020-04-21 Janusz Szeliga Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dz. 163/7, 207/11, 207/5, 212/5, 215/7, 215/13, obr. 214, ul. Wyspiańskiego 01-06-2020 2020-04-23
84 2020-04-24 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej dz.1404/4 obr. 225 Rzeszów ul. Tarnopolska 2020-04-28 2020-04-27
85 2020-04-24 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz.1582/3, 1582/5, 1582/6, 1582/7, 1582/8 obr. 225 Rzeszów ul. Budziwojska. 2020-04-28 2020-04-27
86 2020-04-24 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej dz.356, 354/3, 357/6, 357/7, 357/8, 357/9, 357/10, 357/11, 363/2 obr. 220 Rzeszów ul. Rubinowa. 08-05-2020 2020-04-27
87 2020-04-28 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr budynku 1,2,3 ul. Szewska dz.253/1, 253/2, 267, 266, 253/3 obr. 214 2020-04-30
88 2020-04-28 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku usługowego z cz. administracyjną i do budynku usługowo-biurowego ul. l.Chmury i Inwestycyjna dz. 5934/19, 5934/74, 5934/84, 5934/82, 5934/81, 5937/18, 5937/17, 5937/6, 5937/28, 5937/32 obr. 222 Rzeszów 2020-04-30
89 2020-04-28 AW Developer Sp. z o.o. ul. rejtana 67 35-959 Rzeszów Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dz. 715/4, 715/6 obr. 220 Rzeszów ul. Jaspisowa. 2020-04-30
90 2020-04-28 Arkadiusz Nieckarz Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłaczami wodociągowymi oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłaczami kanalizacyjnymi dla ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. 82, 79, 78/2, 849/19, 849/3 obr. 226 Rzeszów ul. Mysliwska. 2020-04-30
91 2020-05-05 Małgorzata i Krzysztof Kurowscy Budynek mieszkalny  jednorodzinny wolno stojacy dz. 1585/6 obr. 225 Rzeszów ul. Budziwojska. 2020-05-06
92. 2020-05-05 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku usługowego dz. 112/5, 113/1, 114/2, 118/1, 97/129, 97/129 obr. 207 Rzeszów ul. Siemieńskiego 2020-05-07 2020-05-07
93. 2020-05-08 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnegodz. 1380, 1383, 1384/1 obr. 221 Rzeszów ul. św. Marcina 2020-05-11
94. 2020-05-08 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej dz. 1883/4, 1884, 1902/3 obr. 221 Rzeszów ul. Braci Aletańskich. 2020-05-11
95 2020-05-14 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do 16 budynków mieszkalnych  jednorodzinnych dz. 5934/100, 5934/101, 5934/102, 5934/103, 5934/104, 5934/105, 5934/106, 5934/107, 5934/108, 5934/109, 5934/110, 5934/111, 5934/112, 5934/113, 5934/114, 5934/115, 5934/116, 5954/9 obr. 222 Rzeszów ul. Dworzysko 27-05-2020 2020-05-18
96. 21-05-2020 Anna Szyszka Sieć wodociągowa siec kanalizacji sanitarnej dz. 1366/3, 1367/3, 1367/4, 1367/5, obr. 221 Rzeszów ul. Słocińska 22-06-2020 2020-05-25
97. 22-05-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego etap I dz. 1491/3, 2919/1, 2919/7 obr. 225 Rzeszów ul. Herbowa 26-05-2020 2020-05-25
98. 28-05-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do 5 budynków mieszkalnych  jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dz. 503/6, 502/2, 505/10, 505/11, 505/12, 505/13, 505/14 (z podziału 505/2) obr. 216 Rzeszów ul. Borowa 03-06-2020 01.06.2020
99. 28-05-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych  jednorodzinnych dz.1311/8, 1311/9, 1311/10, 1311/11 obr. 228 Rzeszów ul. Matysowska 24-06-2020 01-06-2020
100 28-05-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 160/3, 161/1, 161/3, 161/7 obr. 220 Rzeszów ul. Załęska 01-06-2020
101 28-05-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 246/11, 246/12 obr. 210 Rzeszów ul. Urocza 01-06-2020
102 28-05-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 1234, 1235/2, 1236/2, 1237/1, 1237/2 obr. 228 Rzeszów ul. Pienińska 10-06-2020 01-06-2020
103 28-05-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 1113/6, 1113/11, 1113/12 obr. 225 Rzeszów ul. Jana Pawła II 04-06-2020 01-06-2020
104 28-05-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz.1594/5, 1594/6, 1594/7, 1594/8 obr. 225 Rzeszów ul. Budziwojska 04-06-2020 01-06-2020
105 28-05-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. 1244/7, 1245/6, 1245/8, 1245/9 obr. 221 Rzeszów ul. św. Marcina 01-06-2020
106 29-05-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 175/14, 175/15, 175/16 obr. 228 Rzeszów ul. Matysowska 24-06-2020 01-06-2020
107 29-05-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. 2623/3, 2629/3 obr. 209 Rzeszów ul. Zelwerowicza 01-06-2020
108 02-06-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynk mieszkalnego jednorodzinnego dz. 1606/3, 1607/1, 1607/2, 1612/3 obr. 210 Rzeszów-Biała ul. Malownicza/Wojtyły 04.06.2020
109 02-06-2020 Natalia Bomba Kochmańska Budowa sieci wodociągowej dla pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z przyłączami do dwóch budynków dz. 1245/8, 1245/9, 1245/10 obr. 221 Rzeszów ul. św. Marcina 06.07.2020 04.06.2020
110 08-06-2020 MPWiK

ul. Naruszewicza 18

35-055 Rzeszów

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lenartowicza na dz. 1594/19, 1594/14, 1371/4 obr. 207 23.06.2020 10-06-2020
111 09-06-2020 Marek Uberman Sieć wodociągowa na dz. 2406, 2397, 2395, 2394, 2396/1, 2369/2 obr. 219 Rzeszów ul. Powstańców Śląskich 12.06.2020
112 10-06-2020 MPWiK

ul. Naruszewicza 18

35-055 Rzeszów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gliwy dz. 1652/5, 1652/8, 1652/23, 1652/25 obr. 221 Rzeszów 12.06.2020
113 10-06-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej dz. 323/5, 323/2, 323/1, 324, 323/3, 323/4 obr. 216 Rzeszów ul. Borowa 10.06.2020
114 19-06-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynk mieszkalnego jednorodzinnego dz. 362, 397, 401/13 obr. 220 Rzeszów ul. Nefrytowa 22-06-2020
115 19-06-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 698/4, 709, 715/3, 715/4, 715/6 obr. 220 Rzeszów ul. Jaspisowa 22-06-2020
116 03-06-2020 " Brux " Wojciech Czenczek, Aleksandre Kucło s.c. 37-300 Piaskorowice 277 budowa sieci wodociągowej, budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. budowa dwudziestu jeden budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dz. 162/7, 200/2, 200/4, 200/5, 203/1, 204/1, 5934/2 obr. 222 Rzeszów ul. Łanowa 23.06.2020 23-06-2020
117 22-06-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 569/5 obr. 223 Rzeszów ul. Beskidzka 01.07.2020r. 24.06.2020
118 22.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 41/2, 60/4, 60/7 obr. 226 Rzeszów ul. Warszawska 24.06.2020
119 22.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 1914/1, 1840/4, 1840/7, 1840/8, 1775/79, 1775/80, 1840/9, 1840/10, 1840/5 obr. 207 Rzeszów ul. Podkarpacka 01.07.2020 24.06.2020
120 22.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. 2700/1, 2700/2, 2705/1, 2701/1, 2594/10, 2588/2, 2589/1, 2591/1, 2592/3, 2592/4, 2592/5, 2592/9, 2592/10, 2592/8, 2592/7, 2592/6 obr. 216 Rzeszów ul. Partyzantów, Maczka 24.06.2020
121 22.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. 1244, 1246, 1250, 1251, 1249 obr. 216 Rzeszów ul. Żyzna 24.06.2020
122 22.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz.4349/5, 3201/22, 4392/2, 4321/2, 4321/4 obr. 222 Rzeszów ul. Słoneczny Stok 2020-06-25 24.06.2020
123 22.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz.4849, 4848 obr. 222 Rzeszów ul. Zielone Wzgórze 2020-06-25 24.06.2020
124 22.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz.3919/1, 3651, 3650/4, 3201/22 obr. 222 Rzeszów ul. Słoneczny Stok 2020-06-25 24.06.2020
125 22.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. 1268/3, 1268/5, 1266/1, 1265/1, 1264, 1260, 1259/2 obr. 222 Rzeszów ul. Przybyszowska 01.07.2020 24.06.2020
126 23.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej dz.309, 312, 313/2 obr. 209 Rzeszów ul. Wieniawskiego 25.06.2020
127 26.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz.888, 899/6, 899/7, 899/11, 899/12, 899/18, 899/21, 899/22, 899/23, 899/24, 899/25, 899/26, 899/27, 899/28, 926/1, 926/2, 940/2, 940/3, 940/4, 940/7, 941/3, 941/4, 942/1, 942/1, 942/2, 943 obr. 224 Rzeszów ul. Źródlana 08.07.2020 29.06.2020
128 29.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. 77/18, 77/19, 77/20, 77/21 obr. 223 Rzeszów ul. Staroniwska 2020-07-01
129 02.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 217/22, 217/3, 217/4, 217/26 obr. 214 Rzeszów ul. Wyspiańskiego 06.07.2020
130 02.07.2020 MPWiK

ul. Naruszewicza 18

35-055 Rzeszów

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej dz. 267/3, 265/4, 264/3, 263/11, 263/10, 263/12, 263/13 obr. 222 Rzeszów 09.07.2020 06.07.2020
131 06.07.2020 Elżbieta Suszczyńska prowadząca działalność gospodarczą jako firma Prestige-House Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dz. 167/4, 170, 185/2, 193, 192, 196 obr. 226 Rzeszów ul. Mysliwska 08-07-2020
132 06.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku produkcyjnego dz. 610/1, 592/3, 1594/3, 549 obr. 213 Rzeszów ul. Reja 08.07.2020
133 07.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego wielorodzinnego dz. 2533/36, 2533/37 obr. 219 Rzeszów ul. Olbrachta 14.07.2020 09.07.2020
134 07.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia oraz budowa przyłącza gazowego średniego ciśnienia dz. 2407, 2408, 2409/1, 2409/2 obr. 209 Rzeszów ul. Kiepury

09.07.2020

135 08.07.2020 Rafał Kłoskowicz Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami dz. 869/3, 875/1, 875/2, 883, 889/3, 889/5, 889/9, 889/11 obr. 224 Rzeszów ul. Źródlana 10.07.2020
136 10.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej dz. 1246/5, 1248/3, 1248/4, 1248/5, 1248/6, 1248/7, 1248/8, 1248/9, 1248/10, 1248/11, 1248/12, 1248/13, 1248/14, 1248/15, 1248/16, 1248/17, 1248/18 obr. 225 Rzeszów ul. Miejska 14.07.2020 13.07.2020
137 10.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnych jednorodzinnych dz. 595/29, 595/30, 595/31, 595/32, 595/33, 595/34, 597/2, 598/3 obr. 225 ul. Lotosowa 14.07.2020 13.07.2020
138 10.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnych jednorodzinnych dz. 1474/8, 1474/11, 1475 obr. 211 ul. Koło 13.07.2020
139 14.07.2020 Dariusz Gogola Sieć wodociągowa wraz z przyłączem na dz. nr 199/3, 200/3, 239/12 obr. 223 Rzeszów ul. Karkonoska 06.08.2020 16.07.2020
140 14.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 1288/8, 1288/9, 1288/10, 1288/11, 1288/12, 1288/13 obr. 221 ul. św. Marcina 28.07.2020 16.07.2020
141 14.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dz.1431/3, 1431/4, 1431/7, 1431/8 obr. 211 ul. Podmiejska

16.07.2020

142 13.07.2020 Natalia Bomba Kochmańska Budowa sieci wodociągowej dla pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z przyłączami do dwóch budynków dz. 1245/8, 1245/9, 1245/11 obr. 221 ul. św. Marcina 28.08.2020 16.07.2020
143 15.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. 1513, 1514, 1517/2, 1517/3 obr. 223 ul. Podkarpacka 27.07.2020r. 17.07.2020
144 15.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. 403/2, 402/7, 402/13, 402/12, 402/11 obr. 223 ul. Karkonoska 27.07.2020r. 17.07.2020
145 15.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło udowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych dz. 1279/2, 1279/10, 1278/13, 1278/11, 1278/5, 1278/7, 1278/8, 1279/9, 1279/7, 1279/8, 1273/4 obr. 215 ul. Krośnieńska i Sanocka 17.07.2020
146 17.07.2020 Janusz Szeliga Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. 163/7, 207/11, 207/5, 212/5, 215/7, 215/13 obr. 214 30.07.2020 20.07.2020
147 17.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 890/7, 890/10 obr. 221 30.07.2020 20.07.2020
148 17.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynków mieszkalnych  jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dz. 516/5, 516/11, 517/1, 517/2, 517/3, 517/4, 517/5, 517/6, 517/7, 517/9 obr. 225 ul. Porąbki 04.08.2020 20.07.2020
149 17.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 289/19, 289/20 obr. 224 ul. Karola Wojtyły 20.07.2020
150 17.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynków mieszkalnych  jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dz.631/3, 632/3, 632/5, 632/6, 632/7 obr. 225 ul. Senatorska 22.07.2020 20.07.2020
151 21.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynków mieszkalnych  jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dz. 239/1, 239/2, 272/6, 272/10, 272/11, 286/1, 295, 297, 298/3, 299/3, 3085/3, 3085/4, 3085/5, 3085/6, 3085/7, 3085/8, 3085/9, 3085/10, 3085/11, 3085/12, 3085/13, 3085/14, 3085/15, 3085/16, 3085/17 obr. 209 ul. Dunikowskiego 23.07.2020
152 21.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów udowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynków mieszkalnych  jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dz. 2250/2 obr. 218 ul. Lwowska 23.07.2020
153 21.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynków mieszkalnych  jednorodzinnych dz. 1532/13, 1532/14, 1532/18, 1532/19, 1532/20, 1532/22, 1532/24, 1532/25, 1532/26 obr. 225 ul. Budziwojska 24.07.2020 23.07.2020
154 21.07.2020 Zbigniew Gubernat Rozbudowa sieci wodociągowej dz. 2181/1, 2181/2, 2181/3, 2181/4, 2181/5, 2181/6, 2181/7 obr. 221 ul. św. Walentego 04.09.2020 23.07.2020
155 28.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz.5391/9, 5391/10 obr. 222 ul. Janiowe Wzgórze 2020-07-31 30.07.2020
156 28.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do 2 budynków mieszkalnych  jednorodzinnych dz. 2460, 2461, 2457, 2458 obr. 212 ul. Zawiszy Czarnego 06.08.2020 30.07.2020
157 28.07.2020 Sławomir Przewłocki Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dz. 211, 209/2, 208/4, 213/14, 213/15, 213/16, 216 obr. 226 ul. Myśliwska 30.07.2020
158 31.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 2018/5, 2018/6, 2059/1, 2059/2, 2062/2 obr. 221 ul. św. Rocha 03.08.2020
159 03.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa sieci gazowej dz. 295, 299, 269, 273, 561/2, 534, 536, 540, 543/5, 543/3, 545, 548, 549/1, 549/2, 550/3, 550/8, 551/9, 551/1 obr. 225 ul. Senatorska 05.08.2020
160 06.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. 942/11, 942/13, ul. Budziwojska, obr. 225 11.08.2020
161 06.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. 1536/1, 1577/1, 1577/2, 1577/4, 1577/5, 1578, 1588/1, 1588/2, 2252/1, obr. 221, ul. Pileckich
162 06.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, dz. 1419/7, 1419/8, 1417/5, 1417/6, obr. 221, ul. Św. Marcina
163 06.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. 444/7, 444/8, 444/10, 444/12, 444/17, obr. 221, ul. Słocińska 2020-08-13
164 11.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz. 1331/3, 1339/18, 2284, obr. 221, ul. Słocińska 13.08.2020
165 11.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, dz. 1686/9, 1686/11, 1686/12, obr. 221, ul. Gliwy 13.08.2020
166 11.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami z rur PE dn 25 do 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz. 1115/2, 1116, obr. 215, ul. Ustrzycka 13.08.2020
167 11.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami z rur PE dn 25 do  budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. 114/9, 114/10, ul. Krakowska, obr. 215 13.08.2020
168 11.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. 743/1, 756/2, 766/1, 766/2, ul. Stokowa, obr. 224 13.08.2020
169 11.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. 304/6, 304/7, 304/11, ul. Senatorska, obr. 225 2020-08-17 13.08.2020
170 11.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. 1151/2, 1153, 1257/6, ul. Ustronna, obr. 225 13.08.2020
171 11.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. 413/1, 414, 428/1, 428/5, 428/6, 428/8, obr. 220, ul. Potockiego 13.08.2020
172 12.08.2020 Janusz Wiernik Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej, dz. 497/1, 415/3, 76/4, 76/5, 76/2, ul. Krakowska, obr. 215 14.08.2020
173 17.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia (rury PE dn 63) wraz z przyłączami z rur PE dn 25 do 34 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, szereg od A do K przy ul. Łanowej, dz. 5954/8, 5954/6, 5954/9, 5954/7, 5954/8, obr. 222 24.08.2020 19.08.2020
174 18.08.2020 Natalia Bomba Kochmańska Wykonanie sieci i przyłączy wody do budynków mieszkalnych, dz. 1245/8, 1245/9, 1245/10, obr. 221, ul. Św. Marcina 20.08.2020
175 20.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz. 2597, 2594,2595 obr. 212 ul. Zawiszy Czarnego 24.08.2020
176 20.08.2020        Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. 2407/2, 2407/1, 2405, 2406/2 obr. 212 ul. Zawiszy Czarnego 24.08.2020
177 20.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla  budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dz. 1464, 1465/1, 2533/38 obr. 219 ul. Olbrachta 01.09.2020 24.08.2020
178 20.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla  budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dz.1250/3 obr. 225 ul. Miejska 24.08.2020
179 21.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. 1524/24, 1524/25, 1524/26, 1524/23, 1523/1, 1523/2 obr. 222 ul. Krakowska 24.08.2020
180 21.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz.1526/20, 1526/19 obr. 222 ul. Krakowska 24.08.2020
181 21.08.2020 MPWiK

ul. Naruszewicza 18

35-055 Rzeszów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie ulicy Podleśnej dz. 2568/1, 2569/5, 2569/7, 2569/8, 2569/10, 2569/11, 2569/12, 2570/6, 2570/7, 2572/4, 2572/6, 2573 obr. 225 24.08.2020
182 25.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla  budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. 2241/19, 2241/24, 2289/3, 2289/4, 2289/7, 2289/10, 2289/11, 2289/12, 2289/13, 2289/14, 2289/15, 2289/16, 2289/17, 2289/18, 2289/19, 2289/20, 2289/21, 2289/22, 2289/23, 2289/24, 2289/25, 2289/26 obr. 221 ul. Betańskiego 02.09.2020 27.08.2020
183 25.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla  budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dz. 406/4, 415, 416/1, 417/4, 417/5 obr. 220 ul. Potockiego 27.08.2020
184 25.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego dz. 357/10, 358/2, 358/3, 363/4 obr. 224 ul. Wojtyły 28.08.2020 27.08.2020
185 25.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 1306/19, 1307, 1322/18, 1322/21, 1322/22 obr. 225 ul. Chmielna 27.08.2020
186 31.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dz.6072/1, 6072/2, 6072/3, 6072/4, 6072/5, 6072/6, 6072/7, 6072/9, 6072/10, 6072/11, 6072/12, 6072/13, 6072/14, 6072/15, 6072/16 obr. 222 2020-09-08 02.09.2020
187 04.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 577/2, 577/1, 583/3, 587/2, 587/1 obr. 215 ul. Krakowska 07.09.2020              
188 07.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 324, 329/59, 329/43 obr. 216 09.09.2020
189 08.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dz. 677/5, 677/6, 677/7, 677/8, 677/9, 677/10, 677/11, 677/12 obr. 228 ul. Matysowska 10.09.2020
190 08.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło c839/11, 839/10, 824/4, 824/3, 807/10, 807/5, 807/4, 807/9, 823/10, 807/8, 823/9, 823/5, 797/10, 787/15, 787/16, 787/17, 787/18, 787/19, 787/20, 787/21, 787/22, 787/23, 787/24, 787/13, 783/24, 777/3, 777/4 obr. 216 ul. Krogulskiego i Ekologiczna 10.09.2020
191 10.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. 1005/1, 1005/2, 1005/3, 1005/4, 1005/5, 1005/6, 1005/8, obr. 225, ul. Miejska 21.09.2020 14.09.2020
192 10.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku usługowego, dz. 129/4, 209, 233/1, obr. 210, ul. Zaciszna 17.09.2020.
193 10.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz. 634/2, 635/4, 635/5, 636/1, 636/2, obr. 217, ul. Spółdzielcza
194 10.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. 372/1, 372/3, obr. 224, ul. Świętojańska
195 11.09.2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków P1 oraz drogą dojazdową - etap I w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Załęskiej i hr. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie. Długość sieci 979 m, dz. 266/3, 166/4, 267/8, 267/7, 235/3, 235/7, 235/4, 235/8, 235/9, 234/1, 235/10, 237/9, 236/2, 231/3 - obr. 220, dz. 517, 514, 498/5, 511 - obr. 217, ul. Załęska i hr. Wandy Tarnowskiej
196 25.08.2020

Paweł Mackiewicz

Budowa sieci wodociągowych, dz. 618/7, 620/15, 620/14, 620/13, 620/16, obr. 225, ul. Senatorska 2020-09-16
197 15.09.2020

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 848/1, 848/5, 848/8, 849/5, 849/6 obr. 224 ul. Wschodnia 17.09.2020
198 17.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 1526, 1525, 1497, 1498, 1506/1 obr. 216 ul. Prusa 21.09.2020
199 17.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 1131, 1133/1, 1138, 1139/1, 1139/3, 1140/4, 1140/3, 1135 obr. 223 i 52/2, 51/5 obr. 211 ul. Podkarpacka 30.09.2020 21.09.2020
200 17.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 737/22, 736, 733/1, 734/5, 733/2, 732/6, 732/5 obr. 223 ul. Beskidzka 30.09.2020 21.09.2020
201 17.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 1599/30, 1599/29, 1599/31, 1599/32, 1599/33 obr. 223 ul. Saletyńska 30.09.2020 21.09.2020
202 17.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 1383/7, 1383/11, 1376/1, 1382/3 obr. 222 ul. Jordanówka 01.10.2020 21.09.2020
203 22.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 1030/1, 1030/3, 1031 obr. 220 ul. Jaspisowa 24.09.2020
204 22.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynków mieszkalnych  jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dz. 335/4, 335/5, 335/7, 335/8, 336 obr. 224 ul. Świętojańska 24.09.2020
205 24.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 458, 620/16, 621, 634, 743, 1242/1, 1243/6 obr. 25 ul. Senatorska 30.09.2020 28.09.2020
206 29.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynków mieszkalnych  jednorodzinnych dz. 1202/2, 1202/3, 1203/1, 1203/2, 1203/3, 1203/4, 1203/7, 1204/1, 1205/1 obr. 228 ul. Pienińska 01.10.2020
207 29.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 1588/2, 1589/1, 1589/4, 1589/5 obr. 221 ul. św. Marcina 01.10.2020
208 01.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla 3 budynków mieszkalnych  jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dz. 2137/3, 2137/6, 2137/9 obr. 222 ul. Usługowa 09.10.2020 05.10.2020
209 01.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynków mieszkalnych  jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej dz. 1517/6, 1518/1, 1526/1, 2873/32, 2873/39, 2873/40 obr. 225 ul. Anielska 05.10.2020
210 01.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynków mieszkalnych  jednorodzinnych dz. 679/2, 679/3, 679/4 obr. 228 ul. Matysowska 05.10.2020
211 01.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynków mieszkalnych  jednorodzinnych dz. 1585/6, 1585/7 obr. 225 ul. Budziwojska 05.10.2020
212 02.10.2020 Ewa Grzesik Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. 4760/1, 4759/1, 4759/2, 4754 obr. 222 ul. Zielone Wzgórze. 2020-10-27 05.10.2020
213 01.10.2020 Stanisław Krupa Rozbudowa, przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części dz. nr 4927, 4928 obr. 222 ul. Złocista Rzeszów 2020-10-07 05.10.2020
214 17.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dz. 550/3, 550/4, 550/5, 550/6, 550/7, 550/9, 550/10, 550/11, 550/12, 562, 516/3, 517/1, 517/9, 519/2, 514/8 obr. 225 ul. Senatorska 06.10.2020
215. 05.10.2020 Sawa Kulpa Budowa policznikowej doziemnej instalacji gazowej dz. 169/1 obr. 214 ul. Strzelnicza 27.10.2020 07.10.2020
216. 06.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 814, 815, 1798/2 obr. 219 ul. Książęca 12.10.2020 08.10.2020
217. 06.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynków mieszkalnych  jednorodzinnych dz. 2917/1, 2917/2, 2917/3, 2917/4, 2917/5, 2917/6, 2917/7 obr. 225 ul. Jana Pawła II 09.10.2020 08.10.2020
218. 06.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynków mieszkalnych  jednorodzinnych dz. 1521/1, 1536/1, 1537/2, 1537/3, 1537/4, 1538/4, 1539/4, 1546/2, 1546/4 obr. 221 ul. Pileckich 08.10.2020
219. 06.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 1748/9, 1748/10, 1748/11, 1748/13, 1748/14 obr. 210 ul. Gościnna 06.10.2020
220. 06.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla 3 budynków mieszkalnych  jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dz. 1583/7, 2555 obr. 219 ul. Witolda 12.10.2020 08.10.2020
221. 06.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla 3 budynków mieszkalnych  jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dz. 1010/2, 1011,20, 1011/21, 1011/22, 1011/23, 1011/24, 1011/25, 1011/26 obr. 225 ul. Miejska 09.10.2020 08.10.2020
222 06.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynków mieszkalnych  jednorodzinnychdz. 947, 869/2, 870, 871, 944/3, 944/4, 944/2, 943, 941/2, 913, 883 obr. 212 ul. Kowalska 12.10.2020 08.10.2020
223 17.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia  dz. 295, 299, 269, 273, 272, 561/2, 534, 536, 540, 543/5, 543/3, 545, 548, 549/1, 549/2, 550/3, 550/8, 551/9, 551/1 obr. 225 ul. Senatorska 09.10.2020
224. 13.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla 3 budynków mieszkalnych  jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dz. 1588, 1588/2, 1589/1, 1590/4 obr. 219 ul. Warneńczyka 21.10.2020 15.10.2020.
225. 15.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynków mieszkalnych  jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dz.735/2, 735/6, 735/7, 735/8, 735/9, 737/2, 737/3, 737/4 obr. 220 ul. Jaspisowa 19.10.2020
226. 15.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego wielorodzinnnego dz. 581/11, 581/13, 588/5, 588/7, 589/1, 2293/9, 2293/10 obr. 221 ul. Wieniawskiego  19.10.2020
227. 19.10.2020 MPWiK Sp. z o.o. 35-055 Rzeszów ul. Naruszewicza 18 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap III dz. 1014/2, 204/9, 204/6, 204/12, 190, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 179/1, 179/2, 178/3, 177/5, 166/4, 284/1, 285/1, 286/1, 287/1, 288/1, 289/8, 284/3, 283/1, 283/2, 283/31, 283/30, 283/29, 283/28, obr. 220 ul. Załęska 21.10.2020
228. 19.10.2020 MPWiK Sp. z o.o. 35-055 Rzeszów ul. Naruszewicza 18 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią scieków dz. 1014/2, 237/9, 237/11, 237/8 obr. 220 oraz 498/5 obr. 217 ul. Załęska 21.10.2020
229. 19.10.2020 MPWiK Sp. z o.o. 35-055 Rzeszów ul. Naruszewicza 18 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią scieków dz. 266/3, 166/4, 267/8, 267/7, 235/3, 235/7, 235/4, 235/8, 235/9, 234/1, 235/10, 237/9, 236/2, 231/3 obr. 220 517, 514, 498/5, 511 obr. 217 ul. Załęska, Tarnowskiej 21.10.2020
230. 19.10.2020 MPWiK Sp. z o.o. 35-055 Rzeszów ul. Naruszewicza 18 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap IV dz.1014/2, 188, 177/5, 283/2, 283/3, 282/4, 282/3, 282/7, 281/4, 281/3, 280/6, 280/5, 280/3, 279/9, 279/8, 279/5, 279/2, 279/3, 278/1, 279/7 obr. 220 ul. Załęska 19.10.2020
231. 20.10.2020. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz.  468/3, 860, 870/3, 870/4, 876 obr. 225 ul. Porąbki 04.11.2020
232. 20.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynków mieszkalnych  jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dz. 2141/2 obr. 209 ul. Kiepury 22.10.2020
233. 22.10.2020 Interpetro Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 13, 35-105 Rzeszów Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej dz. 2112/5, 2112/6, 2113/3, 2114/5, 2114/6, 2117/5, 2117/6, 2118/4, 2118/5 obr. 212 26.10.2020
234. 27.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz.  1295/3, 1297/14, 1298/10, 1298/8 obr. 223 ul. Jarowa 06.11.2020r. 29.10.2020
235. 27.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku biurowo-handlowo-magazynowego dz. 418, 413, 1693, 412 obr. 213 ul. Miłocińska 29.10.2020
236. 27.10.2020 Zdzisław Babiak Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 822/3 ul. Jodłowa obr. 214 01.12.2020 29.10.2020
237. 28.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz.  2315, 2316/4, 2317/1, 2317/2, 2317/4, 2317/9, 2317/10, 2317/12 obr. 209 ul. Wieniawskiego 02.11.2020
238. 28.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 138/3, 138/5, 138/6, 138/8, 138/9, 138/10 obr. 225 ul. Senatorska 04.11.2020 02.11.2020
239. 28.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 587/3, 587/4, 588/1, 588/2, 588/3, 588/4, 590, 591/3 obr. 225 ul. Śnieżna 04.11.2020 02.11.2020
240. 28.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dz. 1361/4, 1362/1 obr. 225 ul. Herbowa 02.11.2020
241. 28.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych dz. 1192, 1193, 1194/2, 1196, 1989 obr. 210 ul. Miła i Wojtyły 04.11.2020 02.11.2020
242. 30.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 24/1, 23, 21 obr. 227 ul. Kalinowa 2020-11-04 02.11.2020
243. 30.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 248/2, 262/3, 262/1, 262/2 obr. 215 ul. Krakowska 02.11.2020
244. 30.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej dz. 329/6, 329/5, 329/4 obr. 222 ul. Krakowska 05.11.2020 02.11.2020
245. 02.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz.537/6, 537/7, 520, 519/1 obr. 226 ul. Szafranowa 04.11.2020
246. 02.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 1211/7, 1211/10, 1211/11, 1211/12, 1211/13, 1210/8, 1210 obr. 222 ul. Krakowska 09.11.2020 04.11.2020
247. 02.11.2020 Inżynieria Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów Budowa sieci kanalizcji sanitarnej dz. 2331/1, 2331/2, 2344/2, 2345/1, 2347/2, 2347/11, 2348/1, 2348/2, 2349/5, 2349/7, 2349/11, 2349/12, 2353/2, 2357/12, 2357/14, 2357/15, 2356/5, 2356/2, 2399/2, 2399/5 obr. 212 dz. 616/2, 609/4, 604/2, 599/4, 595/2, 591/2, 583/2, 581/2, 454/3, 454/6, 407/6, 407/5, 407/4, 407/3, 407/2, 407/1, 298/3, 298/14, 298/19, 298/20 obr. 223 ul. Przemysłowa, Świętokrzyska, Trasa Południowa 04.11.2020
248. 03.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 853/2, 853/3, 854/4, 854/5 obr. 224 ul. Wschodnia 05.11.2020
249. 03.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dz. 1026/21, 1026/23, 1026/24, 1026/25, 1026/26, 1026/27, 1026/28, 1026/29, 1026/30, 2296 obr. 221 ul. Góreckiego 05.11.2020
250. 02.11.2020 Dorota i Grzegorz Burka Budynek mieszkalny jednorodzinny dz. 4759/1 ul. Zielone Wzgórze obr. 222 2020-11-27 05.11.2020
251. 05.11.2020 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKO-STRUG SP. z o.o. ul. Kościuszki 6 36-020 Tyczuyn Budowa sieci wodociągowej wody surowej ze studi głębinowych S1 i S2 do SUW dz. 858/10 obr. 225 ul. Porąbki 09.11.2020
252. 05.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 49/32, 1317/1, 1317/2 obr. 224 ul. Milosza. 17.11.2020 09.11.2020
253. 05.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 1896/6, 1896/8, 1897/3, 1897/4 obr. 225 ul. Budziwojska 17.11.2020 09.11.2020
254. 05.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 2362/9 obr. 219 ul. Jasińskiego 09.11.2020
255. 05.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 591/5, 591/9 obr. 225 ul. Śnieżna 17.11.2020 09.11.2020
256. 05.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dz. 337/10, 337/11, 337/12, 337/13, 337/14, 337/15, 337/16, 337/17 obr. 220 ul. Rubinowa
257. 10.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 1486,2919/1, 2919/2, 2919/3, 2919/4, 2919/5, 2919/6, 2919/7, 2919/8, 2919/9, 2919/10, 2919/11, 2919/12 obr. 225 ul. Herbowa 13.11.2020
258. 10.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 638/12, 638/13 obr. 225 ul. Senatorska 18.11.2020 13.11.2020
259. 10.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dz. 686/3, 687/1 obr. 225 ul. Miejska 18.11.2020 13.11.2020
260. 13.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z przyłączami do 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dz. 118/2, 107/2, 118/20, 118/24, 107/12, 118/22, 107/20, 107/21, 107/22, 107/24, 107/25, 107/26, 107/28, 107/29, 107/30, 107/19, 107/11, 272/1, 107/18 obr. 212 ul. Wywrockiego    17.11.2020 16.11.2020
261. 13.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami do 2 budynków żłobka i przedszkola przy ul. Iwonickiej dz. 3569/22, 3569/24, 3579/2, 3567/7, 3572/10, 3579/1, 3567/6, 3572/9, 3573 obr. 222 2020-11-27 16.11.2020
262. 29.10.2020 Anna Pietryka Korczyńska Instalacja gazowa w budynku mieszkalym jednorodzinnym i instalacja zbiornika gazu LPG zbiornik naziemny dz. 1728/3 obr. 225 ul. Budziwojska 12.11.2020
263. 16.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku usługowego dz. 2210/3 obr. 216 ul. Stafieja 18.11.2020
264. 17.11.2020 Inżynieria Rzeszów S.A. ul. podkarpacka 59A 35-082 Rzeszów Budowa sieci wodociągowej na dz. 2349/5, 2349/11, 2349/12, 2353/2, 2356/2, 2356/2, 2356/5, 2357/14, 2399/2, 2399/5, 2349/11, 2349/12 obr. 212 dz. 298/20,298/19, 298/14, 298/3, 407/1, 407/2, 407/3, 407/4, 407/5, 407/6, 454/3, 454/6, 581/2, 583/2, 591/2, 595/2, 599/4, 604/2, 609/4, 616/2, 298/20, 298/19 obr. 223 ul. Przemyslowa, Świętokrzyska i Trasa Południowa 19.11.2020
265. 19.11.2020 Daniel Rogoziewicz Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, dz. 1505/2, 1506, 1507/1, 1507/2, 1508/2, 1517/6, 1517/7, 1519/3, 1523/2, 1517/8, ul. Krakowska, obr. 222 30.11.2020 23.11.2020
266. 19.11.2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Rzeszów

ul. Naruszewicza 18

Budowa sieci wodociągowych, dz. 79/22, 79/10, 79/6, 77/23, 77/21, 77/22, obr. 225, ul. Senatorska 08.12.2020 23.11.2020
267. 20.11.2020

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Wykonanie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, dz. 638/6, 639/4, 639/6, 639/7, 639/8, 640/1, obr. 225, ul. Senatorska 26.11.2020 23.11.2020
268. 23.11.2020

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami do 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. 1307, 1308, 97/86, 92/1, 92/2, 97/87 obr. 214 ul. Sędziszowska 30.11.2020 25.11.2020
269. 24.11.2020

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Wykonanie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, dz. 1429, 1435, 1437/1, obr. 218, ul. Konfederatów Barskich 26.11.2020
270. 24.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Wykonanie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, dz. 2293/2, 2293/3, 2294/2, 2294/3, 2294/4, 2294/5, 2294/6, obr. 219, ul. Karpa 26.11.2020
271. 24.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Wykonanie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, dz. 1154/6, 1159, 1167/1, 1167/12, 1167/13, obr. 224, ul. Rodzinna 07.12.2020 26.11.2020
272. 24.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Wykonanie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, dz. 314/1, 315/1, ul. Świętojańska, obr. 224 07.12.2020 26.11.2020
273. 24.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Wykonanie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, dz. 851/1, 939/1, 940/7, 940/8, 941/8, obr. 221, ul. Św. Rocha 18.12.2020 26.11.2020
274. 24.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Wykonanie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, dz. 496, 503, ul. Matysowska, obr. 228 03.12.2020 26.11.2020
275. 24.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Wykonanie budowy odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku handlowo-usługowego, dz. 553/5, 553/9, 1054/1, 1054/3, obr. 208, ul. Kopisto 01.12.2020 26.11.2020
276. 26.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, dz.720/3, 721/2, 723 obr. 219 ul. Warneńczyka 07.12.2020 30.11.2020
277. 26.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Wykonanie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, dz.940/2, 944/1, 944/3, 944/4 obr. 218 ul. Nadbrzeżna 30.11.2020
278. 26.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Wykonanie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dz.1147/13, 1148/16, 1218, 2243/2, 2243/3, 2295/1, 2295/2, 2295/3, 2295/4, 2295/5, 2295/6, 2295/7, 2295/8, 2295/9, 2295/10, 2295/11 obr. 221 ul. św. Faustyny 30.11.2020
279. 26.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Wykonanie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynków mieszkalnych  jednorodzinnych wolnostojących  dz.282/10, 283/21, 1041/1, 1041/2, 1041/3, 1041/4, 1041/5 obr. 220 ul. Rzecha 30.11.2020
280. 30.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, dz. 47/3, 47/8, 47/6, 47/7, 47/11, 47/13, 47/9 obr. 227 ul. Kalinowa 2020-12-07 02.12.2020
281. 30.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, dz. 901/2, 902/5, 967/1, 967/2, 905/5, 905/3, 906 obr. 227 ul. Kalinowa 2020-12-07 02.12.2020
282. 01.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, dz. 1245, 1234/7, 1189 obr. 223 Zwięczyca II 15.12.2020r. 03.12.2020
283. 01.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Wykonanie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowejdz. 2124/2, 2141/3 obr. 209 ul. Wieniawskiego 03.12.2020
284. 01.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Wykonanie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynków mieszkalnych: jednorodzinego i wielorodzinnego dz. 1985/3, 2118/1, 2147, 2148 obr. 219 ul. Powstańców Styczniowych 03.12.2020
285. 03.12.2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Rzeszów

ul. Naruszewicza 18

Budowa sieci wodociągowej dz. 3752/6, 3752/2, 3751/2, 3760/2, 3765/2, 3778/2, 3774/2, 3783/6, 3797/2, 3470/1, 3803/2, 3471/4, 3472/1, 3473/2, 3462/2 obr. 222 ul. Dynowska 2020-12-09 07.12.2020
286. 03.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Wykonanie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynków na dz. 375/8, 376/7, 376/8, 379/4, 380/2, 381/1, 381/2, 382/1, 385/1, 358/2, 2267 obr. 218 ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 07.12.2020
287. 03.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Wykonanie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej dz. 1497/6, 1497/7, 1497/8, 1498/3 obr. 225 ul. Aroniowa 07.12.2020
288. .03.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Wykonanie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 2317/4, 2317/5, 2317/6, 2317/10 obr. 209 ul. Wieniawskiego 07.12.2020
289. 04.12.2020 Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Podleśnej dz. 1692, 1705/1, 1751/1, 1751/2, 1754, 1755, 1758, 1757/1, 1757/2, 1816, 2290/2, 2291/1, 2291/2, 2291/3, 2291/4, 2291/5, 2291/6, 2291/7, 2291/8, 2292/3, 2292/4, 2292/5, 2292/6, 2516/2, 2531/1, 2311/5, 2311/2, 2311/3, 2546/7/,  2547/5, 2547/4, 2547/6, 2548/7, 2548/8, 2548/9, 2554/3, 2554/6, 2339/1, 2344, 2351/2, 2352, 2356/4, 2356/3, 2372/1, 2372/2, 2460/3, 2460/4, 2460/5, 2516/1, 2516/2, 2476/1, 2476/2, 2477, 2515/2, 2460/6, 2460/7, 2538/9, 2546/6, 2546/2, 2353, 2474, 2548/6, 2515/1, 1719, 1750/3, 2475, 2538/8 obr. 225 04.12.2020
290. 07.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Przebudowa i budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia (rury PE dn 110) wraz z przyłączami z rur PE dn 40 do 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (dz. nr 56/5, 56/9) i dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego (dz. nr 58/3) przy ul. Staroniwskiej, dz. 57, 58/1, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 56/8, 56/9 (z podziału 56/3), 58/3, 58/4, 55, obr. 223 16.12.2020r. 09.12.2020
291. 08.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Wykonanie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnieniadz. 699/9, 1177/1, 117/2, 1178/1, 1178/3, 1179/1, 1202/2, 1202/4 obr. 228 ul. Pienińska 11.01.2021. 10.12.2020
292. 08.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Wykonanie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. 707/3, 707/3, 707/8, 707/15, 815, 816/1 obr. 209 ul. Rumiankowa 10.12.2020
293. 08.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Wykonanie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego  jednorodzinnego dz. 1410/3, 1410/4, 1410/5, 1410/6, 1410/7 obr. 225 ul. Tarnopolska 08.12.2020
294. 08.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Wykonanie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. 694/1, 694/2, 694/3, 694/4 obr. 217 10.12.2020
295. 08.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Wykonanie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dz. 1046/3, 1046/10, 1046/11 obr. 228 ul.  ul. Wierchowa 10.12.2020
296. 08.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Wykonanie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego  jednorodzinnego dz.1394, 1409/3, 1409/4, 1409/ obr. 219 ul. Olbrachta 17.12.2020 10.12.2020
297. .08.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Wykonanie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinngo dz. 1453/5, 1453/6, 1453/10, 1453/12 obr. 225 ul. Pogodne Wzgórze 10.12.2020
298. 10.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Wykonanie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinngo dz.1659, 1698/8, 1698/10, 1702/4, 1702/5 obr. 221 ul. Pasterczyka 14.12.2020
299. 10.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Wykonanie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinngo dz.1840/1, 1842, 1846/4, 1846/5 obr. 225 ul. Porąbki 29.12.2020 14.12.2020
300. 10.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Wykonanie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinngo dz.1246/5, 1246/6 obr. 225 ul. Miejska 29.12.2020 14.12.2020
301. 10.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Wykonanie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinngo dz.1233/4, 1233/6, 1233/8 obr. 225 ul. Papieska 14.12.2020
302. 10.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Wykonanie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinngo oraz wielorodzinnego dz. 313/2, 314/1, 314/5, 315 obr. 210 ul. Strażacka i Urocza 17.12.2020 14.12.2020
303. 11.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do 2  budynków  mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej dz. 507/13, 507/14, 507/15, 507/16 obr. 223 ul. Beskidzka 21.12.2020r. 14.12.2020
304. 11.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Wykonanie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 39/10, 39/12, 36/5, 34/2, 33/1 obr. 215 ul. Dworskie Ogrody 14.12.2020
305. 15.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Wykonanie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 2247/1, 2247/3, 2296, 2297, 2298/4, 2298/6 obr. 219 ul. Karpa 17.12.2020
306. 15.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynków  mieszkalnych jednorodzinnych dz. 1777, 1781, 1791, 1792, 2554/6 obr. 219 ul. Olbrachta 18.12.2020 17.12.2020
307. 17.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do 2  budynków  mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej dz. 1489/6, 1489/9, 1492/4, 1492/7, 1493/1, 1493/4, 1493/7, 1986/1, 1986/2, 1988/1, 1988/2 obr. 210 ul. Sikorskiego 21.12.2020
308. 17.12.2020 Daniel Kozak Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. 1472/8, 1484, 1506/6, 1506/12 obr. 225 21.12.2020
309. 17.12.2020 Brygida Gradkowska-Ferenc Budowa sieci wodociągowej na dz. 1308/1 obr. 228 ul. Wierchowa 20.01.2021 21.12.2020
310. 18.12.2020 Inżynieria Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59A 35-082 Rzeszów Budowa sieci wodociągowej dz. 2349/5, 2349/12, 2357/14 2349/12 obr. 212 dz. 298/20, 298/14, 298/3, 407/1, 407/2, 407/3, 407/4, 407/5, 407/6, 454/6, 298/20 obr. 223 ul. Przemysłowa, Świetokrzyska, Trasa Południowa 14.01.2021 21.12.2020
311. 21.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do 4 budynków  mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej dz. 4807/11, 4807/9, 4807/8, 4804, 4803/1, 4803/2, 4803/3, 4803/4, 4803/5, 4803/6, 4803/7, 4803/8, 4803/9 obr. 222 ul. Zielone Wzgórze 2020-12-29 22.12.2020
312. 23.12.2020

Pawełkowski Nieruchomości Sp. z o.o.

ul. Krakowska 14

33-100 Tarnów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, dz. 4652/2, 4651/2, 4653/1, 4650/2, 4647/4, 4647/3, 4647/2, 4646/3, 4645/2, 4644/2, 4343/2, 4641/4, 4641/6, 4640/11, 4640/6, 4640/7, 4639/9, 4639/8, 4639/3, 4639/5, 4638, 4637, 4636, 4686, 4634, 4633, 4632, 4631, 4630, 4629, 4628, 4705/3, 4706, 4707, 4709, 4713, obr. 222, ul. Leśne Wzgórze

15.01.2021 28.12.2020
313. 31.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Przebudowa i budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączem dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 1340, 1338, 1337, 1336/2, 1336/1, 1332/1, 1332/3 obr. 216 ul. Borowa i Ziołowa 04.01.2021
314. 31.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączem dla budynków  mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej dz. 128/7, 128/5, 128/6, 129/2 obr. 215 ul. Krakowska 04.01.2021
315. 31.12.2020 EWa Palcowska-Strzała Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych dz. 92, 213/11, 213/9, 214, 213/7, 213/8, 217/1, 217/5, 217/6 obr. 226 ul. Myśliwska 05.01.21
316. 04.12.2020 Zofia Krygier Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu dla lokalu nr 5 ul. Jana III Sobieskiego  dz. 743 18.01.2021

,