Data wydruku:2022-05-21 16:56:52

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail:umrz@erzeszow.pl www:bip.erzeszow.pl

Zasady stwierdzania zgonu i jego przyczyny w przypadku braku lekarza uprawnionego

Zgodnie z przepisami § 2 i  § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzania zgonu i jego przyczyny, do wystawienia karty zgonu zobowiązany jest lekarz, który ostatni (w okresie 30 dni przed dniem zgonu) udzielał choremu świadczeń lekarskich. W przypadku, gdy brak jest takiego lekarza, obowiązek wystawiania kart zgonu spoczywa na lekarzu rodzinnym (p.o.z.).

Powołanie lekarza lub w razie jego braku innej osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny następuje dopiero wówczas, gdy nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia karty zgonu. 

Usługi polegające  na dokonywaniu oględzin lekarskich, stwierdzaniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiu kart zgonu dla osób zmarłych na terenie Miasta Rzeszowa, nieobjętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, których zgon nastąpił w:

- święta i dni wolne od pracy w ciągu całej doby,

- dni robocze w porze nocnej, pomiędzy godz. 18.00 – 8.00

realizowane są przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

Konieczność realizacji usług należy zgłaszać we wskazanych wyżej godzinach  do Dyspozytora Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej WSPR pod nr telefonu: 17 852 64 36.