Data wydruku: 2020-06-06 09:55:50

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: www: bip.erzeszow.pl

Terminy posiedzeń Komisji

Lp.
Komisja Rady Miasta Rzeszowa Data Godz. Miejsce
1. Komisja Edukacji 20.02.2020  8:15  BRM
2. Komisja Ekonomiczno – Budżetowa 24.02.2020  13:00  Ratusz
3. Komisja Gospodarki Komunalnej 19.02.2020  13:30  BRM
4. Komisja Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych 20.02.2020 13:30  BRM
5. Komisja Gospodarki Przestrzennej 20.02.2020  11:30  BRM
6. Komisja Kultury i Promocji  21.02.2020  12:30  BRM
7. Komisja Porządku Publicznego
i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi
21.02.2020 9:00
BRM
8. Komisja Regulaminowo – Statutowa  21.02.2020  10:00 BRM
9. Komisja Rewizyjna
10. Komisja Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi      
11. Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej  24.02.2020  11:45 BRM
12. Komisja Przedsiębiorczości i Zrównoważonego Rozwoju  25.02.2020 7:45  Ratusz 
13. Kapituła ds. Honorowych Wyróżnień
14. Komisja ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 28.02.2020 14:00 Urban Lab
15. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  19.02.2020  12:30  BRM