Data wydruku: 2021-10-18 12:28:54

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: bip.erzeszow.pl

Rady Osiedli

Rada Miasta, z inicjatywy mieszkańców, utworzyła w Rzeszowie 33 Osiedla. Organem stanowiącym Osiedla jest Rada Osiedla, w skład której wchodzą członkowie wybrani przez mieszkańców.
Osiedle, jako jednostka pomocnicza Miasta, działa zgodnie ze Statutem Osiedla.
 
Działania Rady Osiedla obejmują w szczególności:
 
  • organizowanie, inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców Osiedla,
  • wspieranie inicjatyw i działań służących integracji społeczności osiedlowej,
  • współdziałanie z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie osiedla,
  • występowanie do organów Miasta z wnioskami i opiniami, dotyczącymi realizacji funkcji Miasta na terenie Osiedla,
  • przedstawianie opinii odnośnie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz planów szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Osiedla, a także jego zmian,
  • utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami Osiedla,
  • przekazywanie przez Przewodniczącego Rady wniosków i postulatów Radzie Miasta Rzeszowa, zgłaszanych przez mieszkańców,
  • dbałość o zaspokajanie potrzeb mieszkańców Osiedla.
 

Szczegółowy zakres działania Osiedla oraz zasady i tryb wyborów organów Osiedla określają Statuty Osiedli (w załączniku), przyjęte przez Radę Miasta.

 
Wykaz Przewodniczących Rad Osiedli – VIII kadencja (2019 - 2024):
 

Rada Osiedla Śródmieście I
 
 Przewodnicząca Pani Krystyna Dudzińska - Chajda

adres korespondencyjny:

ul. Długosza 6/4

35 - 056 Rzeszów
tel. kom. 600 277 450
 
Spotkania Rady Osiedla odbywają się
w pierwszą środę każdego miesiąca o godz. 17:00
w siedzibie mieszczącej się w świetlicy ROM III, przy
ul. Zamkniętej 5

Rada Osiedla Pułaskiego Nr III

nie została wybrana

Rada Osiedla Gen. Grota Roweckiego Nr IV

nie została wybrana

Rada Osiedla Piastów Nr V

Przewodniczący Pan Waldemar Kotula
adres korespondencyjny:
ul. Hetmańska 75/30
35 - 078 Rzeszów
 tel. kom. 609 223 992

Spotkania Rady Osiedla odbywają się w pierwszy czwartek każdego miesiąca o godz. 18:00 w siedzibie mieszczącej się w Szkole Rada Podstawowej Nr 10, przy ul. Dominikańskiej 4.
 

Rada Osiedla Dąbrowskiego Nr VI

nie została wybrana

Rada Osiedla Staroniwa Nr VII

Przewodniczący Pan Julian Jaworski
adres korespondencyjny:
ul. Drukarska 3
35 – 101 Rzeszów
tel. kom. 609 701 839
 
 
Spotkania Rady Osiedla odbywają się
w pierwszy czwartek każdego miesiąca o godz. 18:00 w siedzibie mieszczącej się w Rzeszowskim Domu Kultury filia "Staroniwa" przy ul. Staroniwskiej 46.
 

Rada Osiedla Kmity  Nr VIII

Przewodnicząca Pani Dorota Rząsa
adres korespondencyjny:
ul. Bohaterów 1
35 – 112 Rzeszów
tel. kom. 730 900 399

http://radaosiedlakmity.pl/

Spotkania Rady Osiedla odbywają się
w drugi wtorek każdego miesiąca godz. 18:00 w siedzibie mieszczącej się w Osiedlowym Klubie Kultury RSM
ul. Bohaterów 5.

Rada Osiedla Gen. Władysława Andersa  Nr IX

Przewodniczący Pan Józef Tadla
adres korespondencyjny:
Osiedlowy Dom Kultury RSM "Karton"
ul. Ofiar Katynia 6
35 – 209 Rzeszów
tel. kom. 605 515 025
 
Spotkania Rady Osiedla odbywają się
w pierwszą środę każdego miesiąca godz. 17:00, w ODK "Karton", ul. Ofiar Katynia 6.

Rada Osiedla Staromieście  Nr X

Przewodniczący Pan Sławomir Gołąb
adres korespondencyjny:
ul. Bałuckiego 15b
35 - 230 Rzeszów
tel. kom. 604 278 561
 
Spotkania Rady Osiedla odbywają się
w pierwszy czwartek każdego miesiąca godz. 18:30 w siedzibie mieszczącej się w Rzeszowskim Domu Kultury filia "Staromieście",
ul. Staromiejska 43A
Od stycznia 2017 r. Rada Osiedla będzie pełnić dyżury w każdy czwartek w godz. od 18:00 do 19:00.

Rada Osiedla 1000-Lecia  Nr  XI

Przewodniczący Pan Mieczysław Doskocz
adres korespondencyjny:
Administracja Osiedla 1000 - lecia RSM
ul. Kochanowskiego 21
35 - 201 Rzeszów
(z dopiskiem: dla Samorządowej Rady Osiedla
1000 - lecia)
tel. (17) 85-273-03
tel. kom. 605 083 493
 
Spotkania Rady Osiedla w 2021 r. odbywać się będą w siedzibie mieszczącej się w Osiedlowym Domu Klutury 1000 - lecia RSM przy ul. Kochanowskiego 29 o godz. 16:00 w następujących terminach:

    8 marca;
    12 kwietnia;
    10 maja;

14 czerwca;
    6 września;
   4 października;

8 listopada
    6 grudnia.

Dyżury członków Rady Osiedla odbywają się w drugi piątek każdego miesiąca w godz. od 17:00 do 18:00.

Rada Osiedla Pobitno  Nr XII

Przewodniczący Pan Wiesław Ziemiński
adres korespondencyjny:
ul. Morgowa 23 b
35 - 323 Rzeszów
tel. kom. 604 206 892
www.pobitnorzeszow.pl
 
Spotkania Rady Osiedla odbywają się
w pierwszą środę każdego miesiąca godz. 18:30, w siedzibie mieszczącej się w Rzeszowskim Domu Kultury filia "Pobitno" przy ul. Konfederatów Barskich 43a.

Rada Osiedla Mieszka I  Nr XIII

Przewodnicząca Pani Urszula Polanowska
adres korespondencyjny:
ul. Monte Cassino 8/61
35-305 Rzeszów
tel. kom. 501 745 108
www.mieszka-rzeszow.pl
 
Spotkania Rady Osiedla odbywają się
w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca godz. 17:00, w Szkole Podstawowej Nr 21, ul. Miodowa 6.

Rada Osiedla Nowe Miasto Nr XIV

Przewodniczący Pan Leszek Sztokman
adres korespondencyjny:
ul. Podwisłocze 28/142
35 - 309 Rzeszów
tel. kom. 511 214 228
Spotkania Rady Osiedla odbywają się w pierwszą środę każdego miesiąca o godz. 18:00 w siedzibie Rady Osirdla, ul. Podwisłocze 10A.
Dyżury członków Rady Osiedla odbywają się w pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca w godz. od 17:00 do 19:00.
 

Rada Osiedla Wilkowyja Nr XV

Przewodniczący Pan Leszek Branach
adres korespondencyjny:
ul. Olbrachta 75a
35 - 614 Rzeszów
tel. kom. 510 997 057
 
Spotkania Rady Osiedla odbywają się
w pierwszy wtorek każdego miesiąca o godz. 18:00 (w sezonie zimowym), a o godz. 19:00 w sezonie letnim w siedzibie mieszczącej się w Rzeszowskim Domu Kultury filia "Wilkowyja" przy ul. Olbrachta 120.

Rada Osiedla Słocina Nr XVI

Przewodniczący Pan Maciej Rąb
adres korespondencyjny:
ul. Paderewskiego 154
35 - 328 Rzeszów
tel. kom. 784 760 183
 
Spotkania Rady Osiedla odbywają się
w pierwszy wtorek każdego miesiąca o godz. 19:00      w siedzibie mieszczącej sie w Rzeszowskim Domu Kultury filia "Słocina" przy ul. Paderewskiego 154.
 

Rada Osiedla Zalesie Nr XVII

Przewodniczący Pan Dariusz Ferenc
adres korespondencyjny:
ul. Dunikowskiego 7A
35 - 603 Rzeszów
tel. 17 857 58 80
tel. kom. 668 305 364
 
Spotkania Rady Osiedla odbywają się
w trzeci poniedziałek każdego miesiąca godz. 18:00   w siedzibie mieszczącej się w Rzeszowskim Domu Kultury filia "Zalesie"
przy ul. Wieniawskiego 84.

Rada Osiedla Przybyszówka Nr XVIII

Przewodniczący Pan Włodzimierz Cupryś
adres korespondencyjny:
Rzeszowski Dom Kultury filia "Przybyszówka"
ul. Dębicka 170, 35 – 503 Rzeszów
tel. kom. 607 599 433
 
Spotkania Rady Osiedla odbywają się w pierwszy wtorek każdego miesiąca o godz. 18:00 w siedzibie mieszczącej się w Rzeszowskim Domu Kultury przy ul. Dębickiej 170.

Rada Osiedla Baranówka Nr XIX

Przewodniczący Pan Mateusz Maciejczyk
adres korespondencyjny:
ul. Starzyńskiego 5/18
35 - 508 Rzeszów
tel. kom. 604 452 823
 
Spotkania Rady Osiedla odbywają się w trzeci czwartek każdego miesiąca o godz. 18:30 w siedzibie mieszczącej się w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Osmeckiego 51.

 Rada Osiedla Kr. St. Augusta Nr XX
 
Przewodniczący Pan Adam Moczulski
adres korespondencyjny:
ul. Sportowa 2b/102
35 - 111 Rzeszów
tel. kom. 506 057 170

email: rada.kraugusta@gmail.com

email do Przewodniczącego: am.moczulski@gmail.com 

www.facebook.com/KrolaAugusta/
Spotkania oraz dyżury Rady Osiedla odbywają się
w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca o godz. 18:00 w siedzibie mieszczącej się w VIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wyspiańskiego 16A
w sali nr 101.

Rada Osiedla Paderewskiego Nr XXI

Przewodniczący Pan Józef Wisz
adres korespondencyjny:
ul. Cytadeli Warszawskiej 1
35-328 Rzeszów
tel. sł. (Straż Miejska)
tel. 17 875 46 70
tel. kom. 601 406 715
 
Spotkania Rady Osiedla odbywają się
w drugi poniedziałek każdego miesiąca godz. 18:00,  w Spółdzielni "Zodiak", al. Rejtana 47.

Rada Osiedla Drabinianka Nr XXII

Przewodniczący Pan Jan Domino
adres korespondencyjny:
ul. Strażacka 11b
35 – 312 Rzeszów
tel. kom. 608 633 289
 
Spotkania Rady Osiedla odbywają się
w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca godz. 19:00, w siedzibie mieszczącej się w Rzeszowskim Domu Kultury filia "Drabinianka" ul. Strażacka 9.

Rada Osiedla Krakowska – Południe Nr XXIII

Przewodnicząca Pani Maria Warchoł
adres korespondencyjny:
ul. Solarza 22/53
35 - 124 Rzeszów
tel. kom. 516 177 669
 
Spotkania Rady Osiedla odbywają się
w pierwszą środę każdego miesiąca o godz. 17:30       w siedzibie mieszczącej się w Klubie Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Krakowska - Południe "Krak" przy
ul. Solarza 7.

Rada Osiedla Franciszka Kotuli  Nr XXIV

Przewodniczący Pan Piotr Sztolc
adres korespondencyjny:
ul. Krajobrazowa 6/6
35-119 Rzeszów
tel. kom. 693 516 932
 
Dyżur Przewodniczącego Rady Osiedla odbywa się
w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca w godz. 17:30 - 18:00, a spotkanie Rady Osiedla od godz. 18:00 w siedzibie mieszczącej się przy ul. Odrzykońskiej 4.
 
http://www.projektant.rzeszow.pl/index.php?gr=6&id=1

Rada Osiedla Załęże Nr XXV

Przewodniczący Pan Tadeusz Dudek
adres korespondencyjny:
ul. Szafirowa 11
35 – 322 Rzeszów
tel. kom. 515 578 034
 
Spotkania Rady Osiedla odbywają się
w pierwszy czwartek każdego miesiąca godz. 19:00,  w siedzibie mieszczącej się w Rzeszowskim Domu Kultury filia "Załęże", ul. Ks. J. Stączka 12.

Rada Osiedla Zwięczyca XXVI

Przewodniczący Pan Janusz Borek
adres korespondencyjny:
ul. Jarowa 143
35 - 083 Rzeszów
tel. kom. 505 104 896
 
Spotkania Rady Osiedla odbywają się
w ostatni czwartek każdego miesiąca, godz. 19:00,    w siedzibie mieszczącej sie w Rzeszowskim Domu Kultury filia "Zwięczyca", ul. Beskidzka 6
Rada Osiedla pełni dyżury w tych samych dniach, co odbywane spotkania w godz. od 18:00 do 19:00.

Rada Osiedla Biała XXVII

Przewodniczący Pan Aleksander Szala
adres korespondencyjny:
ul. Czesława Miłosza 35
35 - 304 Rzeszów
tel. kom. 607 087 797
 
Spotkania Rady Osiedla odbywają się
w pierwszy czwartek każdego miesiąca,
godz. 18:00 w siedzibie mieszczącej się w Rzeszowskim Domu Kultury filia "Biała",
ul. Kardynała Karola Wojtyły 164.

Rada Osiedla Miłocin XXVIII

Przewodnicząca Pani Justyna Adamiec
adres korespondencyny:
ul. Dębicka 140,
35 - 213 Rzeszów
tel. kom. 506 792 965

justyna-adamiec@wp.pl


Spotkania Rady Osiedla odbywają się
w drugi czwartek każdego miesiąca godz. 17:30,
w siedzibie mieszczącej się w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości, ul. Miłocińska 75.

Rada Osiedla Budziwój XXIX

Przewodniczący Pan Tadeusz Ożyło
adres korespondencyjny:
ul. Podleśna 159
35-317 Rzeszów
tel. kom. 886 116 857
 
Spotkania Rady Osiedla odbywają się
w pierwszy piątek każdego miesiąca godz. 19:00, w siedzibie mieszczącej się w Rzeszowskim Domu Kultury filia "Budziwój", ul. Budziwojska 194.

Rada Osiedla Bzianka XXX

Przewodniczący Pan Emil Kaszuba
adres korespondencyjny:
ul. H. Pisarka 6
35-213 Rzeszów
tel. kom. 509 990 225
 
Spotkania Rady Osiedla odbywają się
w pierwszy wtorek każdego miesiąca godz. 19:00,       w siedzibie mieszczącej się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Bzianka, ul. Św. Jakuba 1.

Rada Osiedla Matysówka XXXI

Przewodnicząca Pani Beata Żmuda
adres korespondencyjny:
ul. Matysowska 99
35-330 Rzeszów
tel. kom. 886 881 457

Rada Osiedla pełni dyżury w ostatni piątek każdego miesiąca w godz. 17:00 - 18:00 w siedzibie mieszczącej się w Rzeszowskim Domu Kultury filia "Matysówka", ul. Matysowska 99.

W dyżurach uczestniczą Radne Miasta Rzeszowa: Pani Danuta Szyszka i Pani Karystyna Stachowska

Rada Osiedla Miłocin - św. Huberta XXXII

Przewodniczący Pan Zbiegniew Micał
adres korespondencyjny:
ul. św. Huberta 43
35-212 Rzeszów

tel. kom. 600 800 194

email: zbyszekmical@wp.pl

Rada Osiedla Zawiszy Czarnego XXXIII

Przewodniczący Pan Jacek Gieniec
adres korespondencyjny:
ul. Architektów 1/10
35-082 Rzeszów
tel. kom. 660 750 890
 
Spotkania Rady Osiedla odbywają się
    w siedzibie mieszczącej się w Zespole Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7.

Rada Osiedla Pogwizdów Nowy XXXIV

Przewodniczący Pan Mariusz Iskrzycki
adres korespondencyjny:
ul. Pogwizdowska 5
35-212 Rzeszów

tel. kom. 504 196 835

email: pogwizdownowy@gmail.com