Data wydruku: 2022-01-18 20:32:36

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: bip.erzeszow.pl

Zasady postepowania w przypadku otrzymania przesyłki niebezpiecznej

Zasady zachowania się w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia.

W przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu:

 • brak nadawcy,
 • brak adresu nadawcy,
 • przesyłka pochodzi od nadawcy lub miejsca z którego nie spodziewamy się,

należy:

 NIE OTWIERAĆ TEJ PRZESYŁKI!!!

ponadto:

Bezzwłocznie powiadom lokalny posterunek Policji (tel. 997), straż pożarną (tel. 998) lub zadzwoń na numer alarmowy 112.

 • nie potrząsaj i nie opróżniaj wszelkich podejrzanych paczek i listów,
 • nie przenoś paczki lub koperty, nie przekazuj innym osobom, ani też nie dawaj innym osobom do przeszukania lub sprawdzenia,
 • połóż paczkę lub kopertę na stabilnej powierzchni,
 • nie wdychaj, nie dotykaj ani nie kosztuj zawartości przesyłki za pomocą języka,
 • poinformuj osoby przebywające w Twoim otoczeniu o podejrzanej paczce,
 • umieść podejrzany pakunek w grubym worku plastikowym i szczelnie go zamknij,
 • worek ten umieść w drugim plastikowym worku i szczelnie go zawiąż lub sklej taśmą klejącą,
 • po tych czynnościach należy dokładnie umyć ręce. 

Po przybyciu właściwych służb należy bezwzględnie stosować się do ich zaleceń. Ścisłe przestrzeganie tych zaleceń pozwoli zwiększyć Twoje bezpieczeństwo i Twoich bliskich.