Data wydruku: 2020-12-04 23:46:15

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: www: bip.erzeszow.pl

Wstępne informacje dotyczące prac doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego

Uchwałą Nr II/35/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 grudnia 2018 r. z późn. zm. powołana została doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego.

Komisja rozpoczęła prace 28 lutego 2020 r.

Wstępny harmonogram prac doraźnej Komisji ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego:

  • 28 lutego 2020 r. - posiedzenie doraźnej Komisji ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego:

a) zapoznanie Komisji z Uchwałą Nr IX/165/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego;
b) ustalenie wstępnego harmonogramu prac doraźnej Komisji ds. RBO na 2020 rok;
c) opracowanie harmonogramu prac w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.

  • 13 marca 2020 r. – posiedzenie doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego. Omówienie zmian w Uchwale Nr IX/165/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem wniosków i propozycji członków Komisji. Przyjęcie projektu do konsultacji społecznych.
  • 18 marca 2020 r., o godz. 17:00 w Urban Lab, ul. 3-go Maja 13 – otwarte spotkanie konsultacyjne dot. opracowania zmian w Uchwale Nr IX/165/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego z przewodniczącymi Rad Osiedli, z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz zainteresowanymi mieszkańcami.


Terminy posiedzeń Komisji ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego mogą ulec zmianie!

UWAGA!

Posiedzenia doraźnej Komisji d. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego zaplanowane na 13 i 18 marca br. zostały ODWOŁANE!