Data wydruku: 2021-06-21 00:27:44

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: bip.erzeszow.pl

Terminy

Uprzejmie informujemy, iż prawo do świadczenia wychowawczego w nowym okresie 2021/2022 ustalane będzie od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja  2022 r. Warunkiem uzyskania prawa do ww. świadczenia będzie złożenie wniosku.

Wnioski będzie można składać od 1 lutego drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia, systemu bankowości elektronicznej oraz poprzez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia również drogą tradycyjną – osobiście w MOPS – Sala Obsługi Mieszkańców Miasta Rzeszowa przy ulicy Jagiellońskiej 4 (od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30, a w środy do 17.00 ) lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. - co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.  
W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r. 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021r.

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.),  świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na okres 2019/2021 (tj. do dnia 31 maj 2021) rodzic dziecka, na które obecnie nie jest pobierane świadczenie wychowawcze, musi złożyć wniosek. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego, nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka.