Data wydruku: 2020-09-24 17:40:39

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: www: bip.erzeszow.pl

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych o możliwości zapoznania się z projektem „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania"

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z projektem „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania