Data wydruku: 2020-06-04 18:58:40

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: www: bip.erzeszow.pl

Protokoły z przeprowadzonych dyskusji publicznych

Protokoły - 2020 rok

1. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 84/14/2004 Zalesie przy ogródkach działkowych w Rzeszowie - część "A", wyłożonym do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

2. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany nr 300/5/2018 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 90/20/2004 "Wilkowyja-Kamionka II" w Rzeszowie wyłożonym do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

3. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 4 zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. 

4. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany nr 299/4/2018 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 168/7/2008 - 1 przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie, wyłożonym do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

5. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany nr 305/10/2018 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko i ul. Łanowej w Rzeszowie w części „A”, wyłożonym do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.