Data wydruku: 2020-06-03 12:14:23

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: www: bip.erzeszow.pl

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Planu Adaptacji Miasta Rzeszowa do Zmian Klimatu do Roku 2030