Data wydruku: 2021-01-24 21:55:41

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: www: bip.erzeszow.pl

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Planu Adaptacji Miasta Rzeszowa do Zmian Klimatu do Roku 2030