Data wydruku: 2020-04-08 00:05:33

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: www: bip.erzeszow.pl

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Planu Adaptacji Miasta Rzeszowa do Zmian Klimatu do Roku 2030