Data wydruku: 2021-06-20 23:12:52

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: bip.erzeszow.pl

Raport o stanie miasta

 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U z 2020 r., poz. 713) o samorządzie gminnym, Prezydent Miasta Rzeszowa przedstawia Radzie Miasta Rzeszowa raport o stanie miasta Rzeszowa.  

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.