Data wydruku: 2021-10-18 10:16:30

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: bip.erzeszow.pl

Pamiętaj - Sprzątaj po swoim psie

Nieczystości pozostawiane przez psy są nie tylko nieestetyczne, ale przede wszystkim stanowią problem epidemiologiczny. Kontakt z psimi odchodami niesie ryzyko zakażenia patogennymi bakteriami oraz pasożytami przewodu pokarmowego (m.in.: tasiemcem psim, tasiemcem bąblowcem, glistą psią). PASOŻYTY TE SĄ BARDZO NIEBEZPIECZNE DLA OCZU DZIECI.

Sprzątanie po swoim psie jest podstawowym i skutecznym elementem w zapobieganiu chorobom, na które szczególnie narażone są dzieci bawiące się na trawnikach i w piaskownicach.

Niesprzątanie po swoim psie jest wykroczeniem!

Należy pamiętać, że kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku, podlega karze grzywny. Strażnik Miejski lub Policjant na podstawie obowiązującego taryfikatora uprawniony jest do wystawienia mandatu lub złożenia do sądu wniosku o ukaranie.

Plakat - Sprzątając po swoim psie dbasz o estetykę Miasta i chronisz zdrowie współmieszkańców