Data wydruku: 2021-10-19 20:28:44

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: bip.erzeszow.pl

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizowanych przez Miasto Rzeszów

Informujemy, że punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowane w budynku przy ul. Langiewicza 15 i w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów przy ul. Rynek 7 wznawiają bezpośrednią obsługę stron.

Przy czym w punkcie zlokalizowanym przy ul. Rynek 7 porady udzielane będą w systemie hybrydowym, zgodnie z harmonogramem przedstawionym poniżej.

 

Harmonogram pracy punktów:

1) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów przy ul. Rynek 7:

        - poniedziałek, wtorek, piątek oraz sobota w godz. 8.00-12.00 – pomoc udzielana z bezpośrednią obsługą stron;

        - czwartek w godz. 8.00-12.00 – pomoc udzielana z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość;

2) punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w lokalu Rzeszowskiej Rady

Seniorów przy Rynek 7:

        - poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 16.00-20.00 oraz sobota w godz. 12.00-16.00 – pomoc udzielana z bezpośrednia obsługą stron;

        - czwartek – pomoc udzielana z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość;

3) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej przy ul. Langiewicza 15: poniedziałek-piątek, godz. 7.30-11.30;

4) punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przy ul. Langiewicza 15 poniedziałek-piątek, godz. 11.30-15.30

5) punkt nieodpłatnej pomocy w Rzeszowskim Domu Kultury, Filii „Zwięczyca” przy ul. Beskidzkiej 6: poniedziałek-czwartek, godz. 9.00-13.00 oraz piątek, godz. 8.00-12.00 – bezpośrednia obsługa stron od dnia 13.10.2021 r. (środa);

6) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Wyspiańskiego 16a: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-12.00 – bezpośrednia obsługa stron od dnia 13.10.2021 r. (środa)

 

Zapisy na porady

Zapisy na porady pod numerem telefonu 1 77 88 99 00 (czynnym w godzinach pracy Urzędu) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: pomocprawna@erzeszow.pl.

Osoby chcące zapisać się do punktu za pośrednictwem poczty elektronicznej prosimy o podawanie w treści wiadomości preferowanego terminu (daty i godziny) oraz adresu punktu, z którego chcą skorzystać.

Z ważnych powodów dopuszczalne jest ustalenie przez osobę udzielającą pomocy innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Dyżury w pozostałych punktach prowadzone będą wyłącznie za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, tj. za pośrednictwem telefonu lub e-maila.

Aby skorzystać z porady w tych punktach należy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomocprawna@erzeszow.pl, przesłać wniosek o uzyskanie ww. pomocy zawierający oświadczenie, że osoba nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (wzór wniosku wraz z oświadczeniem poniżej).

Aktualny harmonogram pracy wszystkich punktów oraz więcej informacji dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej znajduję się pod adresem; https://bip.erzeszow.pl/pl/314-nieodplatna-pomoc-prawna/4651-wykaz-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-organizowanych-przez-miasto-rzeszow.html#tresc

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem – ustnie przez telefon (pod numerem 17 875 44 72). Osoba składająca wniosek ustnie przez telefon zobowiązana będzie do podania przyczyny uzasadniającej odstąpienie od pisemnej formy wniosku oraz następujących danych:

- imię i nazwisko,
- adres,
- numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość).

Po złożeniu wniosku prawnicy skontaktują się z osobą w celu udzielania pomocy za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Za utrudnienia przepraszamy.

Lp.

Adres punktu

Czas pracy punktu

Forma pomocy

oraz prowadzący

Lokal z dogodnym dostępem dla osób na wózkach inwalidzkich

1.

Szkoła Podstawowa nr 31

ul. Pułaskiego 11

poniedziałek-piątek

godz. 9.00-13.00

nieodpłatna pomoc prawna

radcy prawni

nie

2.

Rzeszowski Dom Kultury, Filia ,,Zwięczyca”

ul. Beskidzka 6

poniedziałek-czwartek

godz. 9.00-13.00

piątek, godz. 8.00-12.00

nieodpłatna pomoc prawna

adwokaci

nie

3.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3

ul. Wyspiańskiego 16a

poniedziałek-piątek

godz. 8.00-12.00

nieodpłatna pomoc prawna

radcy prawni

nie

4.

ul. Langiewicza 15

poniedziałek-piątek

godz. 7.30-11.30

nieodpłatna pomoc prawna

adwokaci

tak

5.

ul. Langiewicza 15

poniedziałek-piątek

godz. 11.30-15.30*

* w dniach 14.04.2021 r. (środa), 21.04.2021 r (środa), 28.04.2021 r. (środa), 05.05.2021 r. (środa)
oraz 12.05.2021 r. (środa) punkt czynny
w godz. 11.30-17.00

** w dniu 19.05.2021 r. (środa) punkt czynny
w godz. 11.30-16.00

*** punkt nie działa
w dniach 24.12.2021 r. (piątek)
oraz 31.12.2021 r. (piątek)

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

organizacja pozarządowa:

Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"

tak

6.

Rzeszowska Rada Seniorów

Rynek 7

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek oraz sobota

godz. 8.00–12.00*

* w dniu 10.06.2021 r. (czwartek) punkt działa w godz. 8.00-14.00)

** w dniu 17.06.2021 r. (czwartek) punkt działa w godz. 8.00-16.00

*** w dniu 18.06.2021 r. (piątek) punkt działa w godz. 8.00-14.00

**** w dniu 05.07.2021 r. (poniedziałek) punkt działa w godz. 8.00-16.00

***** w dniu 16.07.2021 r. (piątek) punkt działa w godz. 8.00-14.00

***** w dniu 29.07.2021 r. (czwartek) punkt działa w godz. 8.00-13.00

nieodpłatna pomoc prawna

organizacja pozarządowa:

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „VICTORIA”

nie

7.

Rzeszowska Rada Seniorów

Rynek 7

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

godz. 16.00-20.00

oraz sobota

godz. 12.00-16.00*

*w dniach 14.06.2021 r. (poniedziałek), 15.06.2021 r. (wtorek) oraz 17.06.2021 r. (czwartek) punkt działa w godz. 14.00-20.00

** w dniu 19.06.2021 r. (sobota) punkt dziala
w godz. 10.00-16.00

*** w dniu 01.07.2021 r. (czwartek) punkt działa
w godz. 12.00-20.00

**** w dniach 08.07.2021 r. (czwartek) oraz 09.07.2021 r. (piątek) punkt działa
w godz. 12.00-20.00

***** punkt nie działa
w dniu 24.12.2021 r. (piątek)

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

organizacja pozarządowa:

Centrum Poradnictwa Prawnego "Prawnikon"

nie

8.

Rzeszowski Dom Kultury,

Filia „Widokowa”

ul. Widokowa 1

poniedziałek-piątek

godz. 9.00-13.00

nieodpłatna pomoc prawna

organizacja pozarządowa:

"Pasieka" - Fundacja Rozwoju i Wsparcia

tak

Stan na dzień 11.10.2021 r.

 

Pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie udzielane są na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
oraz edukacji prawnej, finansowana jest ze środków pochodzących z budżetu Państwa, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Środki publiczne przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania ośmiu punktów pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w Rzeszowie w 2021 roku, to 528 000,00 zł.