Data wydruku: 2021-01-20 05:35:13

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: www: bip.erzeszow.pl

Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie
Lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Data kontroli
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 14.11.2006 r.
2. Urząd Miasta Rzeszowa 11.08. 2009 r. 
3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 22.08.2011 r. 
4. Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Rzeszowie 01.03.2012 r.
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 04.07.2012 r.
6. Państwowa Inspekcja Pracy 02-04.10.2012 r.
7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 05.09.2014 r.
8. Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa 28.01 - 06.02.2015 r.
9 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie 07.05.2015
10. Wojewódzki Podkarpacki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie 21.05.2015
11. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie 16.06.2016
12. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 26.10.2016 - 26.11.2016
13. Podkarpacki Urząd Wojewódzki 09.05.2017 - 30.06.2017
14. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie 28.02.2018
15. Państwowa Inspekcja Pracy 3-17.07.2018
16. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie - protokół do wgląduw siedzibie 22.11.2018