Data wydruku: 2021-02-27 02:11:14

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: www: bip.erzeszow.pl

Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień

P ZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie w dniu 4 października 2010 r. rozpoczął przyjęcia pacjentów do całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień.

Otwarcie Oddziału było możliwe dzięki środkom finansowym, które Gmina Miasto Rzeszów przeznaczyła na adaptację i remont pomieszczeń oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt. Koszt inwestycji w tym zakresie wyniósł 1 231 365,00 zł, w tym: remont i adaptacja - 1 108 987,00 zł; zakup wyposażenia - 122 378,00 zł.

Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień obejmowała remon 241 m2 powierzchni budynku przy ul. Kochanowskiego 17. Dawne pomieszczenia administracyjne i gospodarcze Izby Wytrzeźwień zostały przekształcone na sale (5, 4, 3, i 2 osobowe) dla pacjentów, korzystających z leczenia w Oddziale. Zorganizowano nowe gabinety do psychoterapii - zarówno prowadzonej w formie indywidualnej, jak i grupowej oraz gabinet lekarsko - pielęgniarski.

Remont pomieszczeń SP ZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie obejmował m.in. wymianę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej oraz zorganizowanie nowych ciągów sanitarnych.

Ze środków budżetu Miasta sfinansowano również zakup wyposażenia całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień, tj. mebli, sprzętu AGD i RTV oraz sprzętu medycznego.

SP ZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnieńw Rzeszowie podpisał kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia z zakresu leczenia uzależnień, dzięki czemu pobyt pacjentów na Oddziale jest bezpłatny.

Oddział Leczenia Uzależnień liczy 20 łóżek. Psychoterapia, która trwa 7 - 8 tygodni, umożliwia pacjentom korzystanie z profesjonalnej pomocy psychoterapeutycznej i lekarskiej.

Oddział jest jedyną tego typu placówką na terenie Rzeszowa.

W 2012 r. została wykonana elewacja budynku i remont dachu".

Wiosną 2015 r. zostały zakończone prace dot. zagospodarowania terenu. Powstały dwa boiska sportowe, zamontowano urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu, postawiono altankę.