Data wydruku: 2021-10-24 05:45:38

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: bip.erzeszow.pl

Kontrole zewnętrzne

 

                                KONTROLE PRZEPROWADZONE W ESTRADZIE RZESZOWSKIEJ

Lp.

Instytucja kontrolująca

Data kontroli

Przedmiot kontroli

Wyniki kontroli

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie

od 28.08.2009r. do 15.09.2009r.

Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania  i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek.

Dane Osobowe

RODO

2.

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

3.02.2010r.

Kontrola wykorzystania środków transportu
w  jednostce

Protokół

kontroli

3.

I Urząd Skarbowy w Rzeszowie

od 30.03.2010r. do 7.04.2010r.

Prawidłowość rozliczenia podatku  VAT
od  towaru  i usług

Protokół

kontroli

4.

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

od 11.08.2010r. do 16.08.2010r

Prawidłowość wykorzystania udzielonych dotacji

Protokół

kontroli

5.

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

od 24.08.2011r. do 31.08.2011r.

Prawidłowość wykorzystania udzielonych dotacji i gospodarowania majątkiem

Protokół

kontroli

6.

Państwowa Inspekcja Pracy
w Rzeszowie

od 16.02.2012r. do 24.02.2012r.

Kontrola warunków pracy.

Dane Osobowe

RODO

7.

Państwowa Inspekcja Pracy
w Rzeszowie

Od 4.04.2012r. do 24.04.2012r.

Kontrola czasu pracy i stosunku pracy

Dane Osobowe

RODO

8.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

 12.07.2013r.

Kontrola Archiwum Zakładowego

Protokół

kontroli

9.

I Urząd Skarbowy Rzeszów

od 31.10.2013r. do

Prawidłowość rozliczenia podatku  VAT
 od  towaru  i usług

Protokół

kontroli

10.

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

Od 26.09.2014 do 24.10.2014r.

Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki; w szczególności realizacji zadań statutowych oraz prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań

Protokół

kontroli

11.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie

24.05.2016r.

Kontrola okresowa z zakresu ubezpieczeń społecznych

Dane Osobowe

RODO

12.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

30.03.2017r.

Kontrola Archiwum Zakładowego

Protokół

kontroli

13.

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

od 18.11.2019r. do16.12.2019r.

Kontrola finansowa jednostki za okres od 1.01.2018r. do 30.11.2019r.

Protokół

kontroli

14.

Państwowa Inspekcja Pracy w Rzeszowie

od 30.09.2020r.  do 12.10.2020r.

Prawo ochrony pracy w tym BHP –zabezpieczenie pracownika przed możliwym zakażeniem  COVID-19

Dane Osobowe

RODO