Data wydruku: 2021-07-30 08:39:39

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: bip.erzeszow.pl

Aktualności

Kolejne wyjaśnienia i zmiany SIWZ w zamówieniu publicznym Stowarzyszenia ROF pn. Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne, kotły na biomasę

W dniu 21 maja 2021 r. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (lider projektu) opublikowało kolejne wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ dla postępowania przetargowego z podziałem na 2 części:

  • Część 1: Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne,
  • Część 2: Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły na biomasę

UWAGA: Całość dokumentacji związanej z prowadzeniem postępowania została przeniesiona na stronę: https://platformazakupowa.pl/pn/rof

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 16 czerwca 2021 r. o godz. 13:00.