Data wydruku: 2020-07-07 17:57:43

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: www: bip.erzeszow.pl

Aktualności

Raport o stanie miasta

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U z 2020 r., poz. 713) o samorządzie gminnym,

Prezydent Miasta Rzeszowa przedstawia Radzie Miasta Rzeszowa raport o stanie miasta Rzeszowa.  

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności

realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Podczas sesji Rady Miasta Rzeszowa w dniu 23 czerwca 2020 r.  (wtorek), odbędzie się debata nad

raportem, w której mogą zabrać głos mieszkańcy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w

debacie wynosi 15.

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie, poparte podpisami co najmniej 50 osób należy

złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa,

ul. Rynek 1, bądź w Biurze Rady Miasta Rzeszowa, ul. Targowa 1  (w godzinach pracy urzędu)

do dnia 22 czerwca 2020 r.  (poniedziałek).