Data wydruku: 2020-07-07 16:51:17

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: www: bip.erzeszow.pl

Zamówienia Publiczne poniżej 30 000 euro - aktualne

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów - Wydział Inwestycji zaprasza do złożenia oferty na dostawę urządzeń do konserwacji boiska z nawierzchni syntetycznej tj.: ciągnik z kabiną, oczyszczarka do trawy syntetycznej współpracująca z oferowanym ciągnikiem oraz pług do odśnieżania współpracujący z oferowanym ciągnikiem w sposób umożliwiający korzystanie zgodnie z ich przeznaczeniem na boisku przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „III Etap modernizacji rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie”.