Data wydruku: 2020-07-07 16:33:34

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: www: bip.erzeszow.pl

Aktualności

Terminy rekrutacji do Zespołu Szkół Plastycznych im. P. Michałowskiego w Rzeszowie

Informujemy, że egzamin wstępny do Liceum Sztuk Plastycznych odbędzie się w dniach w dniach 24-25 czerwca i zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem metod i technik kontaktu na odległość (forma zdalna).