Data wydruku: 2020-07-07 18:24:32

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: www: bip.erzeszow.pl

Zamówienia Publiczne poniżej 30 000 euro - aktualne

Zawiadomienie o wyborze oferty – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie

Zawiadomienie o wyborze oferty – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie.