Data wydruku: 2021-07-30 10:00:16

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: bip.erzeszow.pl

Rachmistrz Spisowy

W Rzeszowie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021r. przeprowadzany będzie przez 80 rachmistrzów.

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych został zakończony.

W chwili obecnej rachmistrzowie otrzymują - w formie elektronicznej, na podane adresy e-mail - informacje na temat szkolenia, w tym terminów szkoleń.
Należy sukcesywnie sprawdzać adres e-mail, gdyż nie będzie prowadzona inna forma komunikacji. 

Informacje ogólne:

  1. Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostali wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decyduje najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście są  zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
  2. Kandydaci, którzy uzyskali najwyższe miejsce na liście, zostali powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
  3. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
  4. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  • jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  • format pliku - JPG,
  • rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada: przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.