Data wydruku: 2020-04-09 16:38:19

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: www: bip.erzeszow.pl

Aktualności

Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa

Dotyczy: prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 84/14/2004 Zalesie przy ogrodach działkowych w Rzeszowie - część A