Data wydruku: 2020-04-09 14:52:31

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: www: bip.erzeszow.pl

Aktualności

Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa

Dotyczy: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 84/14/2004 Zalesie przy ogrodach działkowych w Rzeszowie - część A