Data wydruku: 2020-04-09 15:46:55

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: www: bip.erzeszow.pl

Aktualności

Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa

Dotyczy: prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 304/9/2018 w rejonie al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie - część 1.