Data wydruku: 2020-03-30 12:30:43

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: www: bip.erzeszow.pl

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Roboty budowlane niezbędne do dostosowania Stadionu Miejskiego w Rzeszowie do wymogów II ligi piłki nożnej