Data wydruku: 2020-03-30 12:23:43

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: www: bip.erzeszow.pl

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie ulicy Wita Stwosza w Rzeszowie

Rzeszów. 12.02.2020 r.

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ Wita Stwosza

Formularz OFERTA

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

załączniki

SST pdf

UMOWA

____________________________________

Rzeszów, 24.02.2020 r.

wyjasnienie i zmiana treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ_(word)

poprawiona umowa 24.02.2020

__________________________________

Rzeszów, 27.02.2020 r.

protokół otwarcia

Oświadczenie o przynalezności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

___________________________________________________________________

Rzeszów, 20 marca 2020 r.

informacja o wyborze oferty

__________________________

Rzeszów, 23 marca 2020 r.

W związku z  opublikowaniem w dniu 20 marca 2020 r. informacji  o wyborze najkorzystniejszej oferty informuję o zamieszczeniu właściwej informacji ws. wyboru oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu.

 wybór oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty