Data wydruku: 2021-10-19 19:24:15

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: bip.erzeszow.pl

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Rzeszowa – własność Gminy Miasta Rzeszów

Rzeszów, 15.09.2021 r.

identyfikator postępowania: f510f27c-3228-408c-ab5b-ae7b26e3dd81

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ USŁUGI powyżej progów

Formularz OFERTA PN

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby PN

espd-request(16)

UMOWA

ZALACZNIKI

Link do postępowania na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f510f27c-3228-408c-ab5b-ae7b26e3dd81

Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć: 3 970 000,00 zł brutto 

_______________________________________________________________________________

Rzeszów, 13.10.2021 r.

Zamawiający, z uwagi na termin otwarcia w dniu 15.10.2021 r., publikuje ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu wysłane do publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej oraz zmiany treści SWZ. Po opublikowaniu ogłoszenia o sprostowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Zamawiający zamieści opublikowane ogłoszenie.

ogłoszenie wysłane

zmiana treści SWZ

zmiana treści SWZ (word)

___________________________________________________________________________________

Rzeszów, 15.10.2021 r.

Zamawiający zamieszcza opublikowane ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu

opublikowane ogłoszenie o sprostowaniu