Data wydruku: 2021-10-24 05:51:20

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: bip.erzeszow.pl

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Roboty budowlane polegające na rozbudowie ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej

Rzeszów, 3.09.2021 r. 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz OFERTA

Projektowane postanowienia umowy

Wzór zobowiązania

JEDZ

Dokumentacja

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/26aec0ca-e14a-4ef8-8fc3-2668788ce900

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 1 140 000,00 zł brutto.


Rzeszów, 15.09.2021 r.

Zmiana ogłoszenia


23.09.2021 r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści SWZ (SKAN)


1.10.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert