Data wydruku: 2021-10-19 19:25:59

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: bip.erzeszow.pl

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Roboty budowlane polegające na przebudowie skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego

Rzeszów, 28.07.2021 r.

identyfikator postępowania: d8154b7e-6614-41e3-8c60-b341dad6344c

ogłoszenie o zamówieniu opublikowane

SWZ

Formularz OFERTA PN

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby PN

Dokumentacja techniczna

EKO- przedmiar robót

UMOWA

ZRID skrz Wyzw Okul

espd-request(13)

Link do postępowania na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d8154b7e-6614-41e3-8c60-b341dad6344c

Zamawaijący na realizacje zamówienia zamierza przeznaczyć: 9 192 129,58 zł brutto  


Rzeszów, 20.08.2021 r.

ogłoszenie zmian

wyjaśnienia i zmiana SWZ

Zmiany


Rzeszów, 20.08.2021r. 

Zamawiający zamieszcza kolejne wyjaśnienia i zmianę treści SWZ 

Wyjaśnienia i zmiana SWZ _20.08.2021

EKO- przedmiar robót

________________________________________________________________

Rzeszów, 23.08.2021 r.

wyjasnienie treści SWZ

Wyjaśnienia tresci SWZ (word)

______________________________________________________________

Rzeszów, 23.08.2021 r.

wyjasnienia i zmiana SWZ

Wyjaśnienia i zmiana tresci SWZ (WORD)

EKO- przedmiar robót

_____________________________________________________________

Rzeszów, 30.08.2021 r.

informacja z otwarcia ofert

________________________________________________________

Rzeszów, 17.09.2021 r.

informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty word