Data wydruku: 2020-11-29 05:05:10

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: www: bip.erzeszow.pl

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza w Rzeszowie.

Rzeszów, dnia 14 października 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz OFERTA

Wzór umowy

Harmonogram

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

OPZ

_________________________________________________

Rzeszów, dnia 20 października 2020 r. 

Wyjaśnienie oraz zmiana SIWZ (skan)

Wyjaśnienie oraz zmiana SIWZ

Przedmiar robót - aktualny 

_________________________________________

Rzeszów, 29.10.2020 r.

protokół otwracia

__________________________________________

Rzeszów, dnia 16 listopada 2020 r.

Informacja o wyborze