Data wydruku: 2020-07-13 02:44:39

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: www: bip.erzeszow.pl

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż rzeźby Jana Pawła II na terenie Parku Papieskiego”

26.03.2020 r. 

Identyfikator postępowania ac3014c0-a0d9-4edf-bc9a-9d0e5143e52a

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19), Zamawiający apeluje o używanie środków komunikacji elektronicznej.

Szczegóły opisane są w rozdziałach VI-XI SIWZ.

W przypadku składania ofert w formie pisemnej, ofert nie należy bindować ani dołączać żadnych plastikowych elementów (grzbietów, okładek itp.) ponieważ będą one poddawane procedurze termicznego odkażania. W przypadku dołączenia elementów z tworzyw sztucznych, Zamawiający nie odpowiada za ewentualne zniszczenie oferty.

Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego budynek Urzędu jest zamknięty dla osób postronnych, dokumenty w formie pisemnej należy składać w przedsionku budynku  (ul. Joselewicza 4), a otwarcie ofert będzie transmitowane on-line. Link do transmisji Zamawiający poda w tym miejscu w dniu otwarcia.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferta

Wzór umowy z załącznikami

Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

OPZ, przedmiar, wzór kosztorysu

Załączniki


15.04.2020 r. 

Link do transmisji otwarcia ofert https://youtu.be/gOaH1aeSE-4


15.04.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej


21.05.2020 r. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty skan

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty