Władze miasta, akty prawa, budżet

Łańcuch reprezentacyjny insygnium władzy Prezydenta Miasta Rzeszowa

Plany i programy

Liczba odsłon: 8076

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Rzeszowa na lata 2017-2020

"Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Rzeszowa na lata 2017-2020" został sporządzony przez Prezydenta Miasta Rzeszowa na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.). Po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 7 listopada 2017 r., znak Rz-RDZ.5120.21.2017.BS, został przyjęty Uchwałą Nr LII/1204/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Rzeszowa na lata 2017-2020”. Program ten stanowi kontynuację opracowanego w 2012 r. "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Rzeszowa na lata 2013-2016", który został przyjęty Uchwałą Nr XLI/784/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 października 2012 r. 

Załączniki: