Władze miasta, akty prawa, budżet

Łańcuch reprezentacyjny insygnium władzy Prezydenta Miasta Rzeszowa

Plany i programy

Liczba odsłon: 8077

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023

"Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023" został przyjęty Uchwałą Nr XLI/875/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2017 roku, a następnie zaktualizowany Uchwałą Nr LII/1203/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 roku. Dokument wpisano do "Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego" na podstawie Uchwały Nr 391/8167/18 Zarządu Województwa Podkaprackiego z dnia 16 stycznia 2018 r.

Rewitalizacja stanowi kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez odpowiednio dobrane i zaplanowane działania. Przeprowadzony proces rewitalizacji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców z najbardziej zdegradowanego obszaru Gminy, wpłynie także pozytywnie na wizerunek miasta oraz ożywienie lokalnej gospodarki.

Kompendium wiedzy na temat celów i założeń rewitalizacji dostępne jest w prowadzonym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej portalu informacyjno-edukacyjnym pn. Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji. Zachęcamy również do odwiedzenia serwisu pn. Rewitalizacja na portalu Samorządu Województwa Podkarpackiego, w którym publikowane są informacje dotyczące przygotowania i wdrażania programów rewitalizacji w województwie podkarpackim.

Załączniki: