Ogłoszenia, komunikaty, alarmy

Obwieszczenie

Komunikaty związane z ogłoszonym stanem epidemii

Organizacja pracy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rzeszowie

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Urząd Stanu Cywilnego apeluje o ograniczenie osobistych wizyt w USC  i załatwianie spraw za pośrednictwem platformy e-PUAP https://epuap.gov.pl oraz drogą korespondencyjną na adres: Urząd Stanu Cywilnego w Rzeszowie ul. Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów.


URODZENIA
Osoby dokonujące zgłoszenia urodzenia noworodka proszone są o dokonywanie rejestracji elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP. Utworzenie profilu  e-PUAP  https://epuap.gov.pl
Informacja telefoniczna pod numerami telefonów: 177 88 99 00, 17 875 46 06,17 875 46 12, 17 875  46 47, 17 875 46 50.
Informację w sprawie wpisywania zagranicznych aktów urodzeń do polskiego Rejestru Stanu Cywilnego można uzyskać pod numerami telefonów: 177 88 99 00,  17 875 46 20.
UWAGA:
W sprawie złożenia oświadczeń o uznaniu ojcostwa (można także złożyć oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed urodzeniem się dziecka), oraz zmianie imienia dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia prosimy o ustalenie terminu wizyty pod numerami telefonów: 177 88 99 00, 17 875 46 06, 17 875 46 12, 17 875 46 47, 17 875 46 50.
MAŁŻEŃSTWA
Przyjmowanie zapewnień przedślubnych do ślubu cywilnego i konkordatowego następuje po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty w USC pod numerami telefonów: 17 875 46 07, 17 875 46 21, 17 875 41 84.
Informację w sprawie wpisywania zagranicznych aktów małżeństwa do polskiego Rejestru Stanu Cywilnego oraz wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym i zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą można uzyskać
pod numerami telefonów: 177 88 99 00, 17 875 46 07, 17 875 46 21, 17 875 41 84.

W związku z ograniczeniami związanymi ze stanem epidemii uprzejmie informujemy, że złożenie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego podlega ogólnym przepisom wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.512 ze zm.).

Zaplanowane uroczystości zawarcia związku małżeńskiego będą odbywały się zgodnie z harmonogramem. Liczbę osób uczestniczących w uroczystości zawarcia małżeństwa prosimy ograniczyć do 20 osób, w tym narzeczeni oraz świadkowie. Liczba ta odnosi się zarówno do osób zaszczepionych przeciw COVID-19 jak i osób niezaszczepionych. Wszyscy uczestnicy uroczystości obowiązani są do zakrywania nosa i ust. Nakazu tego nie stosuje się w odniesieniu do narzeczonych zawierających małżeństwo przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.


ZGONY
Zgłoszenia zgonu prosimy dokonywać osobiście przez jednego przedstawiciela rodziny zmarłego.
Informację w sprawie zgłoszenia zgonu oraz wpisywania zagranicznych aktów zgonu do polskiego Rejestru Stanu Cywilnego można uzyskać pod numerami telefonów:  17 788 99 00, 17 875 46 10, 17 875 44 79.                   
ODPISY AKTÓW STANÓW CYWILNEGO
Osoby ubiegające się o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego wcześniej sporządzonych w Rejestrze Stanu Cywilnego oraz zaświadczeń o stanie cywilnym proszone są o składanie wniosków za pośrednictwem platformy e-PUAP https://epuap.gov.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Stanu Cywilnego  w Rzeszowie pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów.
Informację telefoniczną w sprawie wydania odpisu aktu stanu cywilnego można uzyskać pod nr telefonów: 177 88 99 00, 17 875 44 37, 17 875 46 17, 17 875 46 19, 17 875 44 81, 17 875 47 55.
ZMIANA  NAZWISKA (IMIENIA), PROSTOWANIE I UZUPEŁNIANIE AKTÓW STANU CYWILNEGO
W sprawach powyższych prosimy o składanie wniosków drogą korespondencyjną na adres: Urząd Stanu Cywilnego w Rzeszowie pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów.  oraz za pośrednictwem platformy e-PUAP https://epuap.gov.pl Informację telefoniczną można uzyskać pod nr telefonów: 177 88 99 00, 17 875-45-20