Słownik skrótów

Skróty podstawowe

skrót Nazwa pełna

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

CEDIG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

DZ.U.

Dziennik Ustaw

PUW

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

OPP

Organizacja Pożytku Publicznego

PE

Parlament Europejski

PKW

Państwowa Komisja Wyborcza

RIO

Regionalna Izba Obrachunkowa

SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

NIK

Najwyższa Izba Kontroli

PIP

Państwowa Inspekcja Pracy

TERYT

Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny

WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa

SKO

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

JEDZ

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

L.p.

Liczba porządkowa

pn.

pod nazwą

ul.

ulica

Nr

numer

Skróty Wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa

skrót Nazwa pełna

WI

Wydział Inwestycji

GK

Wydział Gospodarki Komunalnej

FP

Wydział Pozyskiwania Funduszy

KM

Wydział Komunikacji

GE

Wydział Geodezji

ED

Wydział Edukacji

ZD

Wydział Zdrowia

KST

Wydział Kultury,Sportu i Turystyki

WPM

Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej

SR

Wydział Ochrony Srodowiska  i  Rolnictwa

ORA

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

FN

Wydział Finansowy

BU

Wydział Budżetowy

KR

Wydział Księgowo - Rachunkowy

USC

Urząd Stanu Cywilnego

AR

Wydział  Architektury

SO

Wydział Spraw Obywatelskich

ZKR

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

CZ

Wydział Centralnego Zamawiającego

BRM

Biuro Rady Miasta

BP

Biuro Obsługi  Prawnej

BK

Biuro Kontroli

OI

Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej

RZP

Biuro Prasowe

EDG

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

MKZ

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

BOK

Biuro Ochrony Konsumentów

AW

Biuro Audytu Wewnętrznego

PIN

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

BHP

Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

POM

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. oświaty , opieki społecznej i osób niepełnosprawnych

IOD

Biuro Inspektorów Ochrony Danych