Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa jako Organu Gminy

Zarządzenie Nr VIII/994/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 5 października

w sprawie określenia wzoru karty do głosowania, ustalenia liczby i lokalizacji punktów do głosowania w formie papierowej oraz elektronicznej oraz ustalenia terminów, w których punkty do głosowania będą czynne w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.

Załączniki: