Rzeszowski Budżet Obywatelski

Szanowni Państwo informacje dotyczace Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem http://s.bip.erzeszow.pl/konsultacje-spoleczne/rzeszowski-budzet-obywatelski

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2021 r.

Wyniki głosowania w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.

W związku z zakończeniem prac Komisji Skrutacyjnej w konsultacjach społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. przedstawiamy:

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr IX/165/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić projekt Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Uchwała Nr XXXVI/742/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2021 rok.

Wysokość środków przeznaczonych na poszczególne Kategorie projektów Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.

  • 4.000.000 zł na zadania z Kategorii I
  • 3.200.000 zł na zadania z Kategorii II
  • 800.000 zł na zadania z Kategorii III

 

Jak stanowi wyżej wymieniona uchwała:

  • w przypadku Kategorii II, do realizacji zostanie przyjęty tylko jeden projekt z jednego osiedla, który uzyskał największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem tzw. bonusu;
  • bonus przyznaje się dla osiedla, które uzyskało największą aktywność w głosowaniu na projekt z Kategorii II. Bonus polega na przyjęciu do realizacji dodatkowego projektu z kategorii II o wartości nie przekraczającej 200 000 zł;
  • aktywność w głosowaniu oblicza się poprzez określenie stosunku procentowego liczby głosów oddanych przez mieszkańców na projekt osiedlowy do liczby mieszkańców danego osiedla;
  • uprawnionymi do zgłoszenia zadania przyznanego w ramach bonusu są wnioskodawcy projektu, którzy w głosowaniu uzyskali najwyższą aktywność.

 

Na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2020 r. Komisja skrutacyjna w konsultacjach społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. sporządziła protokół:

Załączniki: