Rzeszowski Budżet Obywatelski

Szanowni Państwo informacje dotyczace Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem http://s.bip.erzeszow.pl/konsultacje-spoleczne/rzeszowski-budzet-obywatelski

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2021 r.

Harmonogram RBO na 2021 rok

Uchwałą Nr XXXVI/742/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. Rada Miasta Rzeszowa określiła kwotę przeznaczoną na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2021 rok oraz przyjęła harmonogram prac w 2021 roku:

 

Opis czynności

Termin

Zgłaszanie projektów

od 24 do 30 września 2020 r.

Weryfikacja zgłoszonych projektów

od 1 do 9 października 2020 r.

Sporządzenie listy projektów dopuszczonych do glosowania

12 października 2020 r.

Składanie skarg na niedopuszczenie projektu do głosowania

od 13 do 19 października 2020 r.

Głosowanie

od 23 października do 2 listopada 2020 r.

Publikacja wyników głosowania

od 3 do 4 listopada 2020 r.

 

Kwota przeznaczona na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2021 rok wynosi 8 mln zł, co stanowi 0,52% wykonania wydatków budżetu Miasta Rzeszowa za 2019 rok.

Wysokość środków przeznaczonych na poszczególne Kategorie projektów RBO:

  • 4 mln na projekty z Kategorii I - budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej;
  • 3 mln 200 tysięcy na projekty z Kategorii II - budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej;
  • 800 tysięcy na projekty z Kategorii III - działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.