Konsultacje społeczne publikowane do dnia 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo wszystkie przeprowadzone Konsultacje Społeczne publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem s.bip.erzeszow.pl

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa

Zmiana granic Miasta Rzeszowa - 2021 r.

W dniu 8 lutego 2021 r. rozpoczynają się konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany granic miasta Rzeszowa. Konsultacje będą trwały do 28 lutego 2021r.

Prosimy mieszkańców,  tak jak to miało miejsce w latach ubiegłych, o wyrażenie opinii na dwóch różnych ankietach konsultacyjnych w przedmiocie:

1) zmiany granic Miasta Rzeszowa przez włączenie do Miasta Rzeszowa:

- części obszaru sołectwa Racławówka, zwanej umownie przez mieszkańców „Racławówka Doły” z Gminy Boguchwała;

- obszaru sołectwa Malawa z Gminy Krasne.

 

2) zmiany granic Miasta Rzeszowa przez włączenie do Miasta Rzeszowa:

- obszaru sołectwa Kielanówka z Gminy Boguchwała.

 

Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce: "Jestem za" , " Jestem przeciw", " Wstrzymuję się", znaku X i złożeniu podpisu na ankiecie konsultacyjnej.

Konsultacje z mieszkańcami miasta Rzeszowa będą  przeprowadzane przez udostępnienie ankiet konsultacyjnych w:

  • Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa, Ratusz, Rynek 1;
  • Punktach Informacyjnych i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa:
    Okrzei 1, pl. Ofiar Getta 7, al. Kopisto 1 (Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall), ul. Krakowska 20 (Galeria Handlowa Nowy Świat), al. Rejtana 65 (Centrum Handlowe Plaza) i al. Piłsudskiego 44 (Galeria Rzeszów);
  • siedzibach Rad Osiedlowych Miasta Rzeszowa;
  • siedzibach jednostek organizacyjnych Miasta Rzeszowa;
  • Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa (www.bip.erzeszow.pl).

 

Wypełnione Ankiety konsultacyjne mieszkańcy Rzeszowa mogą składać:

1) bezpośrednio osobom udostępniającym Ankiety konsultacyjne;

2) w miejscach udostępniania Ankiet konsultacyjnych.

 

Ankieta konsultacyjna - część obszaru sołectwa Racławówka i sołectwo Malawa

Ankieta konsultacyjna - sołectwo Kielanówka

Podstawa prawna:

  1. Uchwała Nr XL/832/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa
  2. Uchwała Nr XLI/853/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa
  3. Zarządzenie Nr 9/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Rzeszowa w przedmiocie zmiany granic oraz określenia terminu przeprowadzenia konsultacji i ustalenia wzoru protokołu zawierającego wyniki z przeprowadzonych konsultacji