Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

Kto kieruje Rzeszowskim Obszarem Funkcjonalnym?

Początkowo, w ramach zawartego Porozumienia, organem podejmującym decyzje w ramach ROF był Komitet Sterujący, składający się z przedstawicieli wszystkich gmin ROF.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego miało miejsce w dniu 29 stycznia 2014 r. Łącznie odbyło się dwanaście posiedzeń Komitetu Sterującego, który podejmował decyzje istotne z punktu widzenia ROF oraz wspólnie planowanych przedsięwzięć.

Od dnia 18 czerwca 2015 r. (data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym) wdrażaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zajmuje się Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, którego członkami są wszystkie Gminy tworzące ROF. Stowarzyszenie ROF, zgodnie ze swoim Statutem (dostępnym na stronie: http://rof.org.pl/wp-content/uploads/2018/01/Statut_St.ROF_6.11.2017r._tekst_jednolity.pdf), kontynuuje i realizuje zadania objęte postanowieniami ww. Porozumienia. kontynuuje i realizuje zadania objęte postanowieniami ww. Porozumienia.

Stowarzyszenie ROF pełni funkcję tzw. Instytucji Pośredniczącej (IP) dla realizacji działań związanych ze Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Więcej informacji na temat roli i zadań IP znaleźć można na stronie internetowej: http://rof.org.pl/zit/instytucja-posredniczaca-zit/.

W ramach Stowarzyszenia ROF powołano następujące organy:

  • Zebranie Delegatów,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.

Pracami Stowarzyszenia ROF kieruje siedmioosobowy Zarząd, który od dnia 20 grudnia 2018 r. działa w następującym składzie:

  • Prezes – Pani Justyna Placha - Adamska (Zastępca Burmistrza Boguchwały),
  • I Wiceprezes – Pan Paweł Potyrański (Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy w Urzędzie Miasta Rzeszowa),
  • II Wiceprezes – Pan Edward Dobrzański (Wójt Gminy Czarna),
  • Członek Zarządu – Pan Paweł Baj (Burmistrz Głogowa Małopolskiego),
  • Członek Zarządu – Pan Andrzej Dec (Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa),
  • Członek Zarządu – Pan Rafał Kumek (Burmistrz Łańcuta),
  • Członek Zarządu – Pan Adam Skoczylas (Wójt Gminy Lubenia).

W ramach Stowarzyszenia powołano również Biuro Stowarzyszenia, na którego czele stoi Dyrektor Biura wybrany przez Zarząd Stowarzyszenia ROF.

Więcej informacji nt. Stowarzyszenia oraz aktualnie realizowanych zadań można znaleźć na stronie internetowej www.rof.org.pl.