Sprawy załatwiane przez ePUAP

Kategoria sprawy
Temat sprawy
Przekierowanie na ePUAP
Akty  Stanu Cywilnego
Odpis urodzenia, małżeństwa, zgonu, oraz zaświadczenie o stanie cywilnym
Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Dziecko
Narodziny dziecka
Zgłoszenie urodzenia dziecka
Odpis aktu urodzenia dziecka
Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Zameldowanie dziecka
Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Sprawy obywatelskie
Rodzina
Wniosek Rodzina 500+
Dokumenty tożsamości
Udostępnianie z Rejestru Dowodów Osobistych dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
Uzyskaj dowód osobisty
Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - formularz do samodzielnego uzupełnienia
Zgłoś lub cofnij zawieszenie dowodu osobistego dziecka lub innej osoby
Zgłoś lub cofnij zawieszenie swojego dowodu osobistego
Zgłoś utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego – unieważnij dowód
Wybory
Skreślenie z rejestru wyborców
Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
Udostępnienie rejestru wyborców
Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania
Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Akty stanu cywilnego
Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Ogólne sprawy urzędowe
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
Pismo ogólne do urzędu
Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej