Oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza” z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z treścią art.19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia literacko-artystycznego  „Fraza” ul. Rejtana 16C 35-310 Rzeszów na realizację zadania publicznego pn.: „Stena rocznica urodzin Jerzego Pleśniarowicza”. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego oraz na stronie internetowej  Urzędu Miasta  Rzeszowa , może zgłosić uwagi  dotyczące oferty do Wydziału Kultury, Sportu i turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 11 w Rzeszowie.

Załączniki:
  • Fraza (1,51 MB)

    załączył: Piotr Wojtowicz, Redaktor dnia 2020-09-15 09:47 Liczba pobrań: 7