Zamówienia publiczne udzielane poza ustawą Prawo zamówień publicznych - aktualne

Rozstrzygnięcie!!! Sprzedaż i dostawa wraz z podłączeniem obieraczki do ziemniaków z osadnikiem do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, ul. Bulwarowa 3