Zamówienia publiczne udzielane poza ustawą Prawo zamówień publicznych - aktualne

Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie w 2021 r. części: wyroby garmażeryjne ADM.271.41.2020